ပြည်ပသတင်းများ

ယခုနှစ် ပထမ (၅)လအတွင်း ကွမ်တုန်းပြည်နယ်၏ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှု အားကောင်းခဲ့

ယခုနှစ် ပထမ (၅)လအတွင်း ကွမ်တုန်းပြည်နယ်၏ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးမှုမှာ စားသုံးမှု၊ ပုံသေပစ္စည်းများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ သွင်းကုန် ပို့ကုန်ပမာဏတို့ကြောင့် ယခင် နှစ်ကထက် (၂၀)ရာခိုင်နှုန်းကျော် အားကောင်းခိုင်မာခဲ့သည်ကို တွေ့ရပါသည်။

ပြီးခဲ့သည့် (၅)လအတွင်း ကွမ်တုန်းပြည်နယ်ရှိ အင်တာနက်နှင့် ဆက်စပ် ဝန်ဆောင်မှု များတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာ ယခင်နှစ်ကထက် (၂၁၈.၅) ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ခဲ့ကာ၊ (၂) နှစ် အတွင်း ပျမ်းမျှဖွံ့ဖြိုးမှု (၆၂.၉)ရာခိုင်နှုန်း ရှိခဲ့ပါသည်။  ဆန်းသစ်သောစက်မှုကုန် ထုတ်လုပ်မှုနှင့် နည်းပညာအဆင့်မြင့် စက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်မှုတို့တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမှာ (၃၁.၃)ရာခိုင်နှုန်းနှင့် (၂၄.၂) ရာခိုင်နှုန်း အသီးသီးတိုးတက်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းစက်မှုကုန်ထုတ် လုပ်မှုနယ်ပယ်များမှာ မဟာပင်လယ်ကွေ့ဒေသ၏ အနာဂတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဉီးတည်ရာ ကဏ္ဍများ ဖြစ်ကြပါသည်။

ယခုနှစ် ပထမ (၅)လအတွင်း ကွမ်တုန်းပြည်နယ်၏ နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်ရေး ဖွံ့ဖြိုးမှု မှာ စုစုပေါင်းပို့ကုန်သွင်းကုန်ပမာဏ ယွမ်ငွေ (၃.၁၅) ထရီလီယံ (အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၄၈၄.၆၂ ဘီလီယံ)ထိ ရောက်ရှိခဲ့သောကြောင့် ယခင်နှစ်ကထက် (၂၇.၁) ရာခိုင် နှုန်းတိုးတက်ခဲ့ပါသည်။  ထိုပမာဏသည် တရုတ်တစ်နိုင်ငံလုံး စုစုပေါင်းကုန်သွယ်မှု ပမာဏ၏ (၂၁.၃) ရာခိုင်နှုန်းရှိ ပါသည်။

ကွမ်တုန်းပြည်နယ်သည် လက်ရှိအခြေအနေတွင် ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားနေဆဲ နိုင်ငံများ ထံမှ ကုန်အမှာစာများကို လက်ခံရရှိနေသည့်အတွက် နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်ရေးမှာ ကွမ်တုန်း ပြည်နယ်၏ စီးပွားရေး ပြန်လည်နာလန်ထူမှုနှင့် အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့အတွက် အဓိက မောင်းနှင်အား ဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြလျက်ရှိပါသည်။

ရင်းမြစ်၊ http://www.newsgd.com (၂၂-၆-၂၀၂၁)

Loading