စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာနခွဲ

ရည်ရွယ်ချက်

 • စီမံကိန်းဦးစီးဌာနရှိ လုပ်ငန်းဌာနခွဲအသီးသီး၏လုပ်ငန်းများ အဆင်ပြေချောမွေ့စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်သောဝန်ထမ်း၊ ရုံးအသုံး အဆောင်ပစ္စည်းများ၊ ယာဉ်များ၊ ရုံးသုံးစက်ကိရိယာပစ္စည်းများအား ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးရန်။
 • ဝန်ထမ်းများရာထူးတိုးမြှင့်ရေးကိစ္စရပ်များ၊ ဝန်ထမ်းများဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စများ စီမံဆောင်ရွက်ရန်၊ ဝန်ထမ်းများ၏သာရေးနာရေးကိစ္စရပ်များ၊ သက်သာချောင်ချိရေးကိစ္စရပ်များ၊ ဝန်ထမ်းများ၏အလုပ်ခွင်သာယာမှုရှိစေရေးအတွက် လိုအပ် သည်များ ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ပေးရန်။
 • ဌာန၏ ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းများအား လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီရေးဆွဲ အကောင်အထည်ဖော်သုံးစွဲနိုင်ရေး၊ အသုံးစရိတ်များအား ငွေစာရင်း စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း ထုတ်ပြန်ထားသော ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ ထုတ်ယူသုံးစွဲရန်။
 • သက်တမ်းကုန်ပြီး ပြုပြင်သုံးစွဲ၍မရနိုင်သော ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများအား လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ စာရင်းမှပယ်ဖျက်နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ရန်။
 • အခြေအနေ အချိန်အခါကာလအရ လိုအပ်သောတည်မြဲအမိန့် ညွှန်ကြားချက်များ ထုတ်ပြန်ရေးဆောင်ရွက်ရန်။

လုပ်ငန်းတာဝန်

 • ဌာနရှိဝန်ထမ်းများအားလုံး ဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်အညီ လိုက်နာနေထိုင်ရေး၊ ရုံးခန်း / အဆောက်အဦးသန့်ရှင်းသပ်ရပ်မှု၊ ဝန်ထမ်းများ သက်သာချောင်ချိရေးကိစ္စရပ်များကို တာဝန်ယူစီစဉ်ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲပေးခြင်း။
 • ဝန်ထမ်းများအား လိုအပ်ချက်အရခန့်ထားခြင်း၊ ရာထူးတိုးမြှင့်ပေးခြင်း၊ အပြစ်ပေးအရေးယူခြင်း၊ ပြောင်းရွှေ့ခြင်း၊ သင်တန်းများစီမံခြင်း တို့အား တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
 • ဌာန၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများသည် သတ်မှတ်ထုတ်ပြန်ထားသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်း ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ စနစ်တကျတိကျစွာ လိုက်နာဆောင်ရွက်စေရန် စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ ကြီးကြပ်ခြင်း၊ လိုအပ်ပါက ညွှန်ကြားရေးမှုးချုပ်၏လမ်းညွှန်ချက်ကို ရယူဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဌာန၏လုပ်ငန်းကော်မတီအစည်းအဝေးမှ ဆုံးဖြတ်ချက်များအား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်စေခြင်း၊ ထပ်ဆင့်ညွှန်ကြားခြင်း။
 • ဌာန၏ ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းများရေးဆွဲပြုစုခြင်း၊ တောင်းခံခြင်းနှင့် ခွဲဝေသုံးစွဲခြင်းလုပ်ငန်းရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ ညွှန်ကြားရေးမှုးချုပ်၏ လမ်းညွှန်ချက်အားရယူလျက် စီမံခန့်ခွဲဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ထပ်ဆင့်တာဝန်ပေး လုပ်ကိုင်စေခြင်း။

ဌာနစု၊ ဌာနစိတ်များသတ်မှတ်ခြင်း

          စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် ငွေစာရင်းဌာနခွဲအား အောက်ပါအတိုင်း ဌာနစု(၂)ခု၊ ဌာနစိတ်(၅)ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ထားပါသည် –

 • စီမံခန့်ခွဲရေးဌာနစု
  • ဝန်ထမ်းရေးရာဌာနစိတ်
  • ထောက်ပံ့ရေးဌာနစိတ်
  • မော်တော်ယာဉ်နှင့်ပို့ဆောင်ရေးဌာနစိတ်
 • ငွေစာရင်းဌာနစု
  • ရန်ပုံငွေဌာနစိတ်
  • ငွေသွင်း/ ငွေထုတ်ဌာနစိတ်

ဝန်ထမ်းအင်အား

 • စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် ငွေစာရင်းဌာနခွဲတွင် အောက်ပါအတိုင်း အရာထမ်း(၁၂)ဦး၊ အမှုထမ်း (၆၅)ဦး၊ စုစုပေါင်းဝန်ထမ်းအင်အား (၇၇)ဦးဖြင့် တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

Loading