စီမံကိန်းစိစစ်သုံးသပ်ရေးဌာနခွဲ

  • စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနတွင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောစီမံကိန်းများ စီမံအုပ်ချုပ်မှုအားကောင်းလာစေရန် စီမံကိန်း စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းနှင့် စိစစ်သုံးသပ်ရေးလုပ်ငန်းများကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလမှစတင်၍ ဝန်ကြီးဌာနရှိဌာနအသီးသီးမှ Focal Person များတောင်းခံ၍ ကွန်ယက်ဖွဲ့စည်းကာ ကနဦးဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနအသီးသီးတွင်လည်း စီမံကိန်းစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းနှင့် စိစစ်သုံးသပ်ရေးယူနစ်များကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇွန်လတွင်ဖွဲ့စည်း၍ လုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
  • ဝန်ထမ်းများအား Monitoring and Evaluation နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အသိပညာ၊ ဗဟုသုတနှင့်စွမ်းဆောင်ရည် တိုးတက်လာစေရန်၊ Monitoring and Evaluation အလေ့အကျင့်များအားကောင်းလာစေရန်၊ အစီရင်ခံစာတင်ပြခြင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာ၌ စနစ်ကျပြီးထိရောက်မှုရှိစေရန်၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနအသီးသီး၏ Logical Framework များရေးဆွဲရာတွင် အထောက်အကူပြုစေရန်နှင့် စိုက်ပျိုးရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမဟာဗျူဟာ (Agricultural Development Strategies (ADS) တွင်ပါရှိသော Outcome and Output Indicators များအတိုင်း ရလာဒ်များရရှိခြင်း ရှိ/မရှိ စိစစ်သုံးသပ်နိုင်ရန် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပသင်တန်းများ (၁၃) ကြိမ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး သင်တန်းသား (၆၀၀) ကျော်အား လေ့ကျင့် သင်ကြားပေးပြီးဖြစ်ပါသည်။
  • ယခုအချိန်ထိ သုံးလပတ်ရလဒ်အခြေပြု တိုးတက်မှုအစီရင်ခံစာ (၄)ခုအား ဝန်ကြီးဌာနသို့ တင်ပြဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ပြည်ပချေးငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့် Fostering Agriculture Revitalization in Myanmar (FARM) စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်သည့် ကာလလယ် စိစစ်သုံးသပ်ခြင်းအားဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ အားနည်းချက်၊ အားသာချက်များ၊ အကြံပြုချက်များကို သက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနများသို့ ပေးပို့ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
  • ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်သွားမည့်လုပ်ငန်းများအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနအသီးသီးမှ ပြည်ပချေးငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေများအား စိစစ်သုံးသပ်ခြင်း၊ ဌာနများ၏ရလဒ်မူဘောင်များအား စိုက်ပျိုးရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု မဟာဗျူဟာ၊ ကဏ္ဍပေါင်းစုံပါဝင်သော အမျိုးသားအာဟာရဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ငါးနှစ်စီမံကိန်း၊ အာဟာရကဏ္ဍပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်တို့ရှိ ညွှန်းကိန်းများနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရေးဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အာဟာရကဏ္ဍပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် နိုင်ရေးအတွက် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်တို့တွင် တာဝန်ရှိသူများအား စီမံကိန်းစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းနှင့် စိစစ်သုံးသပ်ခြင်း ဆိုင်ရာအခြေခံနှင့်အဆင့်မြင့် သင်တန်းများ ပေးအပ်နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
  • လယ်ယာကဏ္ဍဆိုင်ရာမူဝါဒယူနစ်သည် ဝန်ကြီးဌာန၏ မူဝါဒဆိုင်ရာဗဟုသုတနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားလာစေရန် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအား ဖိတ်ကြားကာ လစဉ်မူဝါဒဆွေးနွေးပွဲများကို ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် မူဝါဒဆွေးနွေးပွဲ (၃) ကြိမ်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် (၉) ကြိမ်၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဖေဖော်ဝါရီလကုန်ထိ (၂) ကြိမ် ၊ စုစုပေါင်း (၁၄)ကြိမ် ကျင်းပပြီးဖြစ်ပါသည်။
  • အာဆီယံဒေသတွင်း လယ်ယာကဏ္ဍပြောင်းလဲတိုးတက်ရေးနှင့် စျေးကွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစီမံကိန်း (Agriculture Transformation and Market Integration – ATMI) ကို IFAD၊ IFPRI၊ SEARCA နှင့် CESD တို့ ပူးပေါင်း၍ Policy Roundtable ဆွေးနွေးပွဲများအား “Policy Roundtable on Challenges and Opportunities of Agri – food Trade: The Case of Myanmar” နှင့် “2nd Roundtable Discussion on Policy Recommendations of the Policy Study on Pulses Value Chain in Myanmar” ခေါင်းစဉ်များဖြင့်ကျင်းပခဲ့ပြီး “Assessing Transformation and Integration of Pulses Sector in Myanmar”ခေါင်းစဉ်ဖြင့် သုတေသနအစီရင်ခံစာ ရေးသားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
  • လယ်ယာကဏ္ဍဆိုင်ရာသိပ္ပံနှင့် နည်းပညာညွှန်းကိန်းများ (Agricultural Science and Technology Indicator – ASTI) စီမံကိန်းအား Asia Pacific Association of Agricultural Research Institute – APPARI နှင့် International Food Policy Research Institute – IFPRI တို့နှင့်ပူးပေါင်း၍ လယ်ယာကဏ္ဍဆိုင်ရာသုတေသနလုပ်ငန်းများတွင် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေသော လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်နှင့် ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု အခြေအနေများကိုလေ့လာရန် ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်များကောက်ယူခြင်း၊ စိစစ်သုံးသပ်ခြင်းများဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး “Challenges and Opportunities for the Agricultural Research in Myanmar” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ရေးသားဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
  • အာဟာရချို့တဲ့မှုလျော့ချနိုင်ရေးအတွက် အာဟာရကဏ္ဍပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးသဘောတူစာချုပ် (Nutrition Sector Reform Contract – NSRC) ကို ဥရောပသမဂ္ဂနှင့် လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး စိုက်ပျိုးရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမဟာဗျူဟာ (ADS) အား အာဟာရအခြေပြု စိုက်ပျိုးရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမဟာဗျူဟာ (Nutrition Sensitive ADS) အဖြစ် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ အာဟာရဓာတ်ပြည့်ဝသောသီးနှံများ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ပေးရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းသော အစားအစာအမျိုးအစားစုံလင်စွာ လက်လှမ်းမီစားသုံးနိုင်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ ထိခိုက်လွယ်သောအိမ်ထောင်စုများသို့ တိရစ္ဆာန် မွေးမြူရေးနှင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ သန့်ရှင်းသောသောက်သုံးရေရရှိစေရေးလုပ်ငန်းများ၊ လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် အခြားနည်းအသုံးပြုခွင့်ရရှိရေးလုပ်ငန်းများ၊ စီမံအုပ်ချုပ်မှုလုပ်ငန်းများ၊ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းများတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

Loading