အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေးဌာနခွဲ

 • အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေးဌာနခွဲသည် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဝန်ကြီးဌာန၏မူဝါဒနှင့် စီမံကိန်းများကို အောင်မြင်စွာအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုအပ်သည့်နည်းပညာအကူအညီ (Technical Assistance) နှင့် ဘဏ္ဍာငွေကြေး ဆိုင်ရာအရင်းအနှီး (Grant & Loans) များကို နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံအချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဘဏ္ဍာငွေကြေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများထံမှရရှိနိုင်ရေးအတွက် ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်း ပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းနှင့် စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍတွင် ပြည်တွင်းပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ တိုးတက်လာစေရန်နှင့် စီမံကိန်းများရင်းနှီးမြှုပ်နှံဆောင်ရွက်ရာ၌ လွယ်ကူချောမွေ့စေရေး သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်းတို့ကို အဓိကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
 • ထို့သို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် အထက်ပါအဖွဲ့အစည်းများမှ အဆိုပြုလာသည့် အကူအညီစီမံကိန်းများ (Grant Projects)၊ ချေးငွေစီမံကိန်းများ (Loan Projects)နှင့် နည်းပညာအကူအညီ (Technical Assistance) စီမံကိန်းများဆိုင်ရာစာချုပ်များ (Agreements)၊ နားလည်မှုစာချွန်လွှာ (MOU) များကို တည်ဆဲလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ချုပ်ဆိုဆောင်ရွက်ပေးခြင်းအပါအဝင် ဝန်ကြီးဌာန၏သက်ဆိုင်ရာ Focal ဌာနများမှ အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာ၌ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုများကိုလည်းကြီးကြပ်ခြင်း၊ လိုအပ်သည်များကို ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်းနှင့် အစီရင်ခံ တင်ပြခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

အထောက်အပံ့စီမံကိန်း (Grant Project) များအတွက် ဆောင်ရွက်ရသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ

စဉ်အကြောင်းအရာ
စီမံကိန်းဆောင်ရွက်လိုကြောင်း စတင်အဆိုပြုခြင်း
– သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံ/ အဖွဲ့အစည်းမှ (သို့မဟုတ်) ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် စီမံကိန်း ဆောင်ရွက်လိုကြောင်း  နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန/ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြား စီးပွား ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှတစ်ဆင့် စတင်ညှိနှိုင်းအဆိုပြုခြင်း
စီမံကိန်းအဆိုပြုလွှာတင်ပြခြင်း
– စီမံကိန်းဆိုင်ရာ concept paper အား ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးထံတင်ပြခြင်း
– ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ သဘောတူခွင့်ပြုခြင်း
– Request letterအား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန/    နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှတစ်ဆင့်ပေးပို့ခြင်း
– သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံ/ အဖွဲ့အစည်းမှ အသိအမှတ်ပြုခြင်း/ အတည်ပြုခြင်း
စီမံကိန်းအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း
– စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည့်ဦးစီးဌာန(Focal Department) သတ်မှတ်ခြင်း
– Focal ဦးစီးဌာနနှင့် အထောက်အပံ့ပေးမည့် အဖွဲ့အစည်းတို့ပူးတွဲ၍ မြေပြင် ကွင်းဆင်းလေ့လာဆောင်ရွက်ခြင်း
– စီမံကိန်းအတွက်  စာချုပ် / သဘောတူညီချက်(မူကြမ်း) ရေးဆွဲခြင်း
– နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းပြင်ဆင်ထားသည့် စာချုပ် (မူကြမ်း) အား
– ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးထံ တင်ပြခြင်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ သဘောတူခွင့်ပြုခြင်း            
သဘောထားမှတ်ချက်များတောင်းခံခြင်း
– စာချုပ် (မူကြမ်း) အပေါ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှု ဝန်ကြီးဌာန၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အပြည် ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ် ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးနှင့် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံးများသို့ သဘောထား မှတ်ချက်များတောင်းခံခြင်း
– အဆိုပါဝန်ကြီးဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများမှ သဘောထားမှတ်ချက်များ ပြန်ကြား/ လက်ခံ ရရှိခြင်း
စာချုပ် (မူကြမ်း)အား ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း
– Focal ဦးစီးဌာနနှင့် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတို့မှ စာချုပ် (မူကြမ်း) အပေါ် ပြန်ကြား လာသည့် သဘောထားမှတ်ချက်များနှင့်အညီ ညှိနှိုင်း၍ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း
– စီမံကိန်းဦးစီးဌာနမှ နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်း၍ ပြန်လည် ပြင်ဆင်ထားသည့် စာချုပ် (မူကြမ်း) အပေါ် စိစစ်သုံးသပ်ခြင်း
စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးဆောင်ရွက်ခွင့်အတွက် ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံခြင်း
– အထောက်အပံ့ပမာဏ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁) သန်းနှင့် အောက်ဖြစ်ပါက ဝန်ကြီး ဌာန၏ စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ (EC) အစည်းအဝေးသို့ တင်ပြခွင့်ပြုချက်ရယူ ဆောင် ရွက်ခြင်း
– အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁) သန်းအထက် စီမံကိန်းဖြစ်ပါက အင်္ဂလိပ်ဘာသာ အရေး အသား မှန်ကန်မှုရှိစေရေးအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအစီအစဉ်မှစိစစ်ခြင်းနှင့် စိစစ်ချက်နှင့်အညီ ဝန်ကြီးဌာနနှင့် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတို့မှ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း
– အပြီးသတ်ပြင်ဆင်ထားသည့် စာချုပ်မူကြမ်းအား  ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၊ စီးပွား ရေးရာ ကော်မတီသို့ တင်ပြခြင်း
– စီးပွားရေးရာကော်မတီ၏ လမ်းညွှန်ချက်အရ လိုအပ်ပါက ပြည်ထောင်စုအစိုးရ အဖွဲ့သို့ ဆက်လက် တင်ပြ၍ ခွင့်ပြုချက်ရယူခြင်း
လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း
– စီမံကိန်းစာချုပ်/စာတမ်းအား နှစ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများမှ တာဝန်ရှိသူများက လက် မှတ်ရေးထိုးခြင်း
စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း
– Focal ဦးစီးဌာနနှင့် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတို့မှ စီမံကိန်းအား ဆက်လက်အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း

ချေးငွေစီမံကိန်း (Loan Project) များအတွက် ဆောင်ရွက်ရသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ

စဉ်အကြောင်းအရာ
စီမံကိန်းဆောင်ရွက်လိုကြောင်း စတင်ညှိနှိုင်းခြင်း
– သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံ/ အဖွဲ့အစည်းမှ (သို့မဟုတ်) ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် စီမံကိန်း ဆောင်ရွက်လိုကြောင်း  နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန/ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွား ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှတစ်ဆင့် စတင်ညှိနှိုင်းခြင်း
ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း
– စီမံကိန်းဆိုင်ရာ concept paper အား ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးထံတင်ပြခြင်း
– ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ မူအားဖြင့် သဘောတူခွင့်ပြုခြင်း
– စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့်ဦးစီးဌာန(Focal Department) နှင့်   ပူးပါင်းဆောင်ရွက်မည့် ဦးစီးဌာနများသတ်မှတ်ခြင်း
– Focal ဦးစီးဌာန၊ ပူးပါင်းဆောင်ရွက်မည့်ဦးစီးဌာနများနှင့် အထောက်အပံ့ပေးမည့်     အဖွဲ့အစည်းတို့ပူးတွဲ၍ မြေပြင်ကွင်းဆင်းလေ့လာမှုများဆောင်ရွက်ခြင်း
– အထောက်အပံ့ပေးမည့်အဖွဲ့အစည်းမှ မစ်ရှင်အဖွဲ့လာရောက်ပြီး သက်ဆိုင်ရာဌာန များမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် အကြိမ်ကြိမ်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်း
– နှစ်ဖက်တာဝန်ရှိသူများမှ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း၍ အစည်းအဝေး/ ဆွေးနွေး ဆုံးဖြတ် ချက်မှတ်တမ်း(meeting minutes/ aide memoire) အား လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း
– လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးသည့် အစည်းအဝေး/ ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ချက်မှတ်တမ်းအား ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးထံ တင်ပြခြင်း
စီမံကိန်းကိုချေးငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန် ခွင့်ပြုချက်ရယူခြင်း
– ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီများညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ (DACU) သို့တင်ပြခြင်း
– ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၊ စီးပွားရေးရာကော်မတီသို့ တင်ပြခြင်း
– ကော်မတီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အရ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့သို့ ဆက်လက်တင်ပြ၍ ခွင့်ပြုချက်ရယူခြင်း
– စီမံကိန်းဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်း (မူကြမ်း) ပြင်ဆင်ခြင်း
– စာရွက်စာတမ်း (မူကြမ်း) အား ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးထံ တင်ပြခြင်း
– ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ သဘောတူခွင့်ပြုခြင်း
ချေးငွေစီမံကိန်းအတွက် အတည်ပြုချက်ရယူခြင်း
– ဝန်ကြီးဌာနနှင့် လွှတ်တော်မှ သက်ဆိုင်ရာကော်မတီတို့ အကြိုညှိနှိုင်း ဆောင် ရွက်ခြင်း
– ချေးငွေစီမံကိန်း ဆောင်ရွက်ခွင့််ပြုပါရန် စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စက်မှု ဝန်ကြီး ဌာနမှ တစ်ဆင့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ တင်ပြဆောင်ရွက်ခြင်း
– ချေးငွေစီမံကိန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဌာနနှင့် စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စက်မှုဝန်ကြီးဌာနတို့မှ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများမှ လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် ရှင်းလင်းခြင်း
– ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှ အတည်ပြုခြင်း
ငွေကြေး သဘောတူစာချုပ်အပေါ် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်း  
– ငွေကြေးသဘောတူစာချုပ် (မူကြမ်း) အပေါ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ် ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီးပွား ရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးနှင့် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံးများသို့ သဘောထား မှတ်ချက်များ တောင်းခံခြင်း
– အဆိုပါဝန်ကြီးဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများမှ သဘောထားမှတ်ချက်များ ပြန်ကြား/     လက်ခံရရှိခြင်း
စာချုပ် (မူကြမ်း)အား ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း
– Focal ဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာနနှင့် ချေးငွေပေးမည့် အဖွဲ့အစည်းတို့မှ စာချုပ် (မူကြမ်း) အပေါ် ပြန်ကြားလာသည့် သဘောထားမှတ် ချက်များနှင့်အညီ စိစစ်ညှိနှိုင်း၍ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း
– ပြန်လည် စိစစ်ပြင်ဆင်ထားသည့် စာချုပ် (မူကြမ်း) အပေါ် အင်္ဂလိပ်ဘာသာ အရေး အသား မှန်ကန်မှုရှိစေရေးအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အစီအစဉ်မှ စိစစ်ခြင်းနှင့် စိစစ်ချက်နှင့်အညီ ဝန်ကြီးဌာနနှင့် ချေးငွေအဖွဲ့အစည်းတို့မှ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း
ငွေကြေးသဘောတူစာချုပ်အား အတည်ပြုခြင်း
– အပြီးသတ်ပြင်ဆင်ထားသည့် ငွေကြေးသဘောတူစာချုပ်အား လက်မှတ်ရေး ထိုးဆောင်ရွက်ခွင့်အတွက် စီးပွားရေးရာကော်မတီသို့ တင်ပြခြင်းနှင့် ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့သို့ ဆက်လက်တင်ပြခွင့်ပြုချက်ရယူခြင်း
ငွေကြေးသဘောတူစာချုပ်အား လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း
– ငွေကြေးသဘောတူစာချုပ်အား စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာနနှင့် ချေးငွေအဖွဲ့အစည်းတို့မှ တာဝန်ရှိသူများက လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း
– စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်မှုဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်အား စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနနှင့် စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီး ဌာနတို့မှ တာဝန်ရှိသူများက လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း
စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း
– ဝန်ကြီးဌာနမှ စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း
– ချေးငွေအဖွဲ့အစည်းမှ စိမံကိန်းအားစောင့်ကြည့်လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း

နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် လယ်ယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လက်မှတ်ရေးထိုးချုပ်ဆိုခဲ့သည့်စာချုပ်များ

 

စဉ်

 

စာချုပ်အမျိုးအစား

အရေအတွက် (စောင်)

၂၀၁၆

၂၀၁၇

၂၀၁၈

၂၀၁၉

၂၀၂၀

(ဇန်နဝါရီလ)

 

စုစုပေါင်း

 

နှစ်နိုင်ငံအကြားချုပ်ဆိုခဲ့သည့် စာချုပ်များ

၁၁

ပြည်တွင်း / ပြည်ပအဖွဲ့အစည်း / တက္ကသိုလ် / ကုမ္ပဏီများနှင့်ချုပ် ဆိုခဲ့သည့်စာချုပ်များ

၁၀

၁၁

၃၂

စီမံကိန်းအရချုပ်ဆိုထားသော စာချုပ်များ

၁၄

၁၇

၂၂

၅၄

(က)

အထောက်အပံ့ (Grant) စာချုပ်များ

၁၂

၁၅

၂၂

၅၀

(ခ)

ချေးငွေ (Loan) စာချုပ် စာချုပ်များ

   

စာချုပ်စုစုပေါင်း

၂၅

၃၂

၃၂

၉၇

နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် လယ်ယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် စာချုပ်စုစုပေါင်း (၉၇)စောင် ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့ပြီး ဝန်ကြီးဌာနအဆင့်ချုပ်ဆိုပြီး စာချုပ်မူရင်းများအား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်ရေးဌာနခွဲတွင် သိမ်းဆည်းထားရှိပါသည်။

 • ဖက်စပ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ၁၀၀% ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများဖြင့် စီးပွားရေးစာချုပ်များ ချုပ်ဆို၍ လည်းကောင်း၊   Public – Private Partnership (PPP) ကျင့်သုံးခြင်းတို့ကို အကောင်အထည် ဖော်၍လည်းကောင်း၊ PPP ဖြင့်ဆောင်ရွက်မည့် စီမံကိန်းများ၏ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မှုကို အခြေခံ၍လည်းကောင်း လယ်ယာကဏ္ဍတွင် ပြည်တွင်းပြည်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ မြှင့်တင်ရေးကို တွန်းအားပေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နေသည့် တောင်သူလယ်သမားများနှင့်  တန်ဖိုးကွင်းဆက်တစ်လျှောက်ရှိ လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ပါဝင်သော ကုမ္ပဏီ၊ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်၊ အသင်းအဖွဲ့များအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းများ စနစ် တကျဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ကန်ထရိုက်လယ်ယာစနစ် (Contract Farming System) ဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုက်နာရမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ကိုလည်း ထုတ်ပြန်ကြေငြာပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အတူသက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် သုတေသနစာချုပ်များလည်း ချုပ်ဆို ထားပြီး စာချုပ်ပါရည်မှန်းချက်များပြည့်မီစေရန် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်စေရေး လိုအပ် သည့် ကော်မတီများဖွဲ့စည်းခြင်း၊ မစ်ရှင်များ လက်ခံဆောင်ရွက်/ ညှိနှိုင်းပေးခြင်း၊ အထက်အဖွဲ့ အစည်းအဆင့်ဆင့်သို့ တင်ပြအစီရင်ခံခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
 • အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေးဌာနခွဲသည် ဝန်ကြီးဌာနအဆင့်အနေဖြင့် နိုင်ငံတော် အကြီးအကဲတက်ရောက်သော နှစ်စဉ် ကျင်းပလျက်ရှိသည့် FAO အခမ်းအနားအား အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံ ဆောင်ရွက်ပေးရခြင်း၊ ဂျပန်-မြန်မာ လယ်ယာကဏ္ဍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများ ဆွေးနွေးပွဲကို တစ်နှစ်တစ်ကြိမ် အလှည့်ကျ လက်ခံကျင်းပခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အခြားပြည်ပနိုင်ငံများအကြား ဆွေးနွေးပွဲများနှင့် လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲများ စီစဉ် ဆောင်ရွက်ပေးရခြင်း၊ ပြည်ပနိုင်ငံများမှ အကြီးအကဲများလာရောက်သည့် State Level Visit များ အတွက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဆက်စပ်ဝန်ကြီးဌာနများနှင့် အနီးကပ်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် ရခြင်းနှင့် ဝန်ကြီးဌာနအဆင့် စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကဏ္ဍဆိုင်ရာ ပေါင်းစပ် ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ (Agriculture and Rural Development Sector Coordination Group -ARDSCG) ၏ Focal အဖြစ် အစည်းအဝေးများလက်ခံကျင်းပခြင်းတို့ကိုလည်း ဆောင် ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
 • ထို့အပြင် မြန်မာ့လယ်ယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဓိကအရေးကြီးသော  စိုက်ပျိုးရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမဟာဗျူဟာနှင့် ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု အစီအစဉ် (၂၀၁၈-၁၉ ခုနှစ် မှ ၂၀၂၂ -၂၃ ခုနှစ်ထိ) ကို စီမံကိန်းဦးစီးဌာနမှ ဦးဆောင်၍ တစ်နှစ်ကျော်ခန့် အချိန်ယူရေးဆွဲခဲ့ရာတွင်လည်း အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေးဌာနခွဲအနေဖြင့် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလမှစတင်၍ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇွန်လအထိ ဝန်ကြီးဌာနအတွင်း အကြိမ်ကြိမ်ညှိနှိုင်းပြင်ဆင်ခြင်း၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်အသီး သီးနှင့် နေပြည်တော်ကောင်စီအပါဝင် (၁၇) နေရာ၌ တောင်သူလယ်သမား၊ ပုဂ္ဂလိက၊ ပညာရှင်၊ အရပ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဌာနဆိုင်ရာအမှုထမ်း၊ အရာထမ်းတို့ပါဝင်သော ပြည်နယ်/ တိုင်း ဒေသကြီးများအဆင့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများကျင်းပ၍ ပြည်သူတို့၏ သဘောထားရယူခြင်း၊ ပြည်တွင်းပြည်ပပညာရှင်များနှင့် ပါမောက္ခများ၏ အကြံဉာဏ်များရယူခြင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက် များနှင့် အရပ်ဖက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အကြိမ်ကြိမ်ညှိနှိုင်းပြင်ဆင်ခြင်းတို့ကို စီစဉ်ဆောင် ရွက်ခဲ့ပါသည်။ မဟာဗျူဟာကို  ၇-၆-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် နေပြည်တော်၌ တရားဝင် ထုတ်ပြန် နိုင်ခဲ့ပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမဟာဗျူဟာ (Agriculture Development Strategy – ADS)  ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

 • စိုက်ပျိုးရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမဟာဗျူဟာ(Agriculture Development Strategy- ADS) ၂၀၁၈-၁၉ ခုနှစ် မှ ၂၀၂၂-၂၃ ခုနှစ် ကို ၇-၆-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် နေပြည်တော်၌ တရားဝင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး (၅) နှစ်ကြာမျှ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
 • ADS ကို ရေးဆွဲရာတွင် အခြေခံအုတ်မြစ်အဖြစ်အစိုးရ၊ ပုဂ္ဂလိကနှင့် တောင်သူများအကြား ရေရှည် ပူးပေါင်းဆက်သွယ်မှုများ တည်ဆောက်၍ စီမံအုပ်ချုပ်မှု ကောင်းမွန် ရေး (Governance) ကုန်ထုတ်စွမ်းအား တိုးမြှင့်ရေး(Productivity) နှင့် စိုက်ပျိုးရေး ထွက်ကုန်များ ယှဉ်ပြိုင်စွမ်းအားရှိရေး (Competitiveness) ဟူသော မဏ္ဍိုင်ကြီး (၃) ရပ် ပေါ်တွင် အခြေခံ၍ လုပ်ငန်းစဉ် (Outcome) (၂၇) ခုနှင့် ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်း (Output/ Action-line) (၂၅၁) ခု ပါဝင် ရေးဆွဲထားပါသည်။
 • ADS ၏ အနာဂတ်လားရာမျှော်မှန်းချက်မှာ- ADS ကိုရေးဆွဲရာတွင် စိုက်ပျိုးရေးမူဝါဒ၏ အနာဂတ်လားရာမျှော်မှန်းချက်ကို အခြေပြု၍ ရေးဆွဲထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အားလုံး ပါဝင်ပြီး နိုင်ငံတကာနှင့် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိသည့် ရေရှည်တည်တံ့သော လယ်ယာကုန် ထုတ်လုပ်မှုစနစ် ထွန်းကားစေခြင်းဖြင့် စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံ၍ အာဟာရပြည့်ဝစေပြီး တောင်သူများနှင့် ကျေးလက်နေ ပြည်သူများ၏ လူမှုစီးပွားဘဝ မြင့်မားလာစေရန်နှင့် နိုင်ငံစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူပြုစေရန် ဖြစ်ပါသည်။
 • ADS ၏ ရည်မှန်းချက် (၃) ရပ်မှာ – (၁) စိုက်ပျိုးရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် တာဝန် ရှိသော အဖွဲ့အစည်းများ၏ ကောင်းမွန်သော စီမံအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် စွမ်းဆောင် ရည်မြင့်မားလာခြင်း၊ (၂) ကုန်ထုတ်စွမ်းအားနှင့် တောင်သူများ၏ ဝင်ငွေတိုးတက်လာ ခြင်းနှင့် (၃) စျေးကွက် ချိတ်ဆက်မှုများနှင့် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းအားများတိုးတက်လာခြင်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။
 • ADS ကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် (၁) စားနပ်ရိက္ခာနှင့် အာဟာရ ပြည့်ဝ ဖူလုံရေး၊ (၂) ကျေးလက်ဒေသဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျော့ချရေး၊ (၃) လုပ်ကွက်ငယ် တောင်သူ လယ်သမားတို့၏ ဝင်ငွေတိုးတက်ရေး၊ (၄) လယ်ယာကုန်သွယ်ရေး ယှဉ်ပြိုင် နိုင်စွမ်းနှင့် (၅) တောင်သူ လယ်သမားများ၏ အခွင့်အရေးများ ပိုမိုခိုင်မာလာခြင်းစသည့် ရလဒ်များ ပြည့်မီရေးကို မျှော်မှန်းထားပါသည်။
 • ADS အကောင်အထည်ဖော်ရေးအတွက် အမျိုးသားအဆင့် ADS အကောင်အထည်ဖော် ရေး ကော်မတီ(National Agriculture Development Strategy Implementation Committee – NADSIC) ကို ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဆောင်၍လည်းကောင်း၊ ADS အကောင်အထည်ဖော်ရေး ပံ့ပိုးမှုယူနစ် (Agriculture Development Strategy Implementation Support Unit – ADSISU) ကို ညွှန်ကြားရေးမှူးအဆင့် ဦးဆောင်၍ လည်းကောင်း ဖွဲ့စည်းထားရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [163.01 KB]

Download

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [186.36 KB]

Download

Loading