တင်ဒါ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ရာသီဥတုနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေမည့် စိုက်ပျိုးစီးပွားရေးဆိုင်ရာ တန်ဖိုးကွင်းဆက် (Climate Friendly Agribusiness Value Chains Sector Project, CFAVC) စီမံကိန်း စျေးနှုန်းတောင်းခံလွှာများဖိတ်‌ခေါ်ခြင်းနှင့် GD-01 Office Furniture အတွက်တင်သွင်းရက် တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ခြင်း

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ရာသီဥတုနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေမည့် စိုက်ပျိုးစီးပွားရေးဆိုင်ရာ တန်ဖိုးကွင်းဆက် (Climate Friendly Agribusiness Value Chains Sector Project, CFAVC) စီမံကိန်း

Loading