စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာဥပဒေ

တောင်သူလယ်သမားအခွင့်အရေးကာကွယ်ရေးနှင့် အကျိုးစီးပွားမြှင့်တင်ရေးဥပဒေDownload
အပင်ပိုးမွှားကာကွယ်သည့်ဥပဒေDownload
မြေသြဇာဥပဒေDownload
မျိုးစေ့ဥပဒေDownload
ပိုးသတ်ဆေးဥပဒေDownload
တာတမံဥပဒေDownload
ဆည်မြောင်းဥပဒေDownload
ရေခွန်နှင့်တာတမံခွန်ဥပဒေDownload
စာချုပ်စာတမ်းများမှတ်ပုံတင်ဥပဒေDownload
လယ်ယာမြေဥပဒေDownload
မြန်မာနိုင်ငံတမံကြီးများဆိုင်ရာအမျိုးသားကော်မတီဥပဒေDownload
မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ စီမံခန့်ခွဲရေးဥပဒေDownload
၁၈၈၀ ပြည့်နှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံတော် မြေနယ်သတ်လက်စွဲဥပဒေDownload
အပင်မျိုးသစ်အကာအကွယ်ပေးရေးဥပဒေDownload

Loading