ပြည်ပသတင်းများ

GDP အပေါ် SMEs များ၏ထည့်ဝင်မှုလျှော့ကျသွားခြင်း

SMEs များ၏ GDPအပေါ်ထည့်ဝင်မှုမှာ ဒုတိယ (၃)လ ပတ်တွင် လျှော့ကျသွားနိုင်သည်ဟု ခန့်မှန်းကြောင်း၊ အကြောင်းမှာ ဧပြီလတွင်စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ကပ်ရောဂါကူးစက်မှု အသစ်၏ ရိုက်ခတ်မှုကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ SMEsမြှင့်တင်ရေးရုံး၏ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဖြစ် သူVeerapong Malai က ဌာနအနေဖြင့် ဒုတိယ(၃)လပတ်တွင် SMEs များ၏ GDPအပေါ်ထည့် ဝင်မှုမှာယခုနှစ်ပထမ (၃) လပတ်တွင် ရရှိခဲ့မှုထက်(၃၅%)ခန့်ကျဆင်းသွားနိုင်ကြောင်း ခန့်မှန်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ သို့ရာတွင် ဒုတိယ (၃) လပတ်အတွက် ကျဆင်းသွားနိုင်မှုရာခိုင်နှုန်းကိုမူပြော ကြားခဲ့ ခြင်းမရှိပါ။

ကပ်ရောဂါကြောင့်၂၀၂၀ခုနှစ် ဒုတိယ(၃)လပတ်တွင် SMEs များ၏ GDP အပေါ်ထည့်ဝင်မှုမှာ(၃၂%)သို့ကျဆင်းခဲ့ပြီး ၎င်းမှာ ယခင်နှစ်စတုတ္ထ(၃)လပတ်တွင်ရှိခဲ့သော(၃၄.၅%)သို့မရောက်ရှိမီ ကျဆင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ ဌာနအနေဖြင့် ယမန်နေ့က ဝန်ကြီးချုပ် ပရာယွတ် ချန်အိုချာဉက္ကဌအဖြစ် ဉီးစီးကျင်းပခဲ့သော SMEs လုပ်ငန်းများမြှင့်တင်ရေးအစည်းအဝေးတွင် အစီ ရင်ခံ တင်ပြခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် လူမှုအဖွဲ့အစည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ အပါအဝင်SMEsလုပ်ငန်းပေါင်း(၃)သန်းခန့်ရှိကြောင်း၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ SMEs များ မှာ တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ၎င်း၏ထက်ဝက်ခန့်ရှိနေကြောင်းသိရှိရပါသည်။

Mr.Veerapongကဌာနအနေဖြင့်Covid-19တတိယလှိုင်း၏SMEsများအပေါ် သက်ရောက်မှုများကို ခန့်မှန်းတွက်ချက်လျှက် ရှိနေကြောင်း နှင့် ဩဂုတ်လ(၁၆)ရက်နေ့တွင်  ထုတ်ပြန်မည့် အမျိုးသားစီးပွားရေးနှင့် လူမှုဖွံ့ဖြိုတိုးတက်ရေးကောင်စီ၏ ထိုင်းနိုင်ငံစီးပွားရေးဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက် ချက် အချက်အလက်များကို စောင့်ဆိုင်နေကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ယခင်ကအစိုးရသည် တိုင်းပြည်၏(၁၃) ခုမြောက် အမျိုးသားစီးပွားရေးနှင့် လူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်း (၂၀၂၂-၂၀၂၆)အရ SMEsများ၏ GDPအပေါ်ထည့်ဝင်နိုင်မှုကို (၅၀%)အထိ မြှင့်တင်ရန်မြင့်မားသော ရည် မှန်းချက်ကို ချမှတ်ခဲ့ကြကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

အဆိုပါစီမံကိန်းအရ အစိုးရအနေဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံ၏SMEsလုပ်ငန်းများကို ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက် သောနိုင်ငံများဖြစ်သည့်ဂျာမနီ၊ ပြင်သစ်၊ အီတလီနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံတို့ကဲ့သို့သော နိုင်ငံများရှိ SMEsများကဲ့သို့ ထိုင်းနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးအတွက် အဓိကဝင်ငွေရရှိစေရန်ပါဝင် မောင်းနှင်ဆောင်ရွက် ပေးနိုင်စေရေး ရည်ရွယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ တိုင်းပြည်၏(၁၂)ခုမြောက်အမျိုးသားစီးပွားရေး နှင့်လူမှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံကိန်း (၂၀၁၆-၂၀၂၁) အဆုံးတွင်အစိုးရသည် SMEsများအနေဖြင့် နိုင်ငံGDP၏ (၄၅%) ကို ထည့်ဝင်ပေးနိုင်ရေးရည်မှန်းခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ၂၀၁၈ခုနှစ်တွင် SMEsများ အနေဖြင့် GDP၏ (၃၆%) ကိုထည့်ဝင်ပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်းနှင့် ၂၀၁၉ခုနှစ်တွင် GDP၏(၃၅%)ကိုသာ ထည့်ဝင်ပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ Mr. Veerapong က SMEs များအနေဖြင့် အစိုးရ၏ ဝယ်ယူရေး လုပ်ငန်းများ ကိုရယူနိုင်ခဲ့သည့် ရလာဒ်ကောင်းများကို ယမန်နေ့ကတင်ပြခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။

Bangkok Post

လွင်မျိုးဇော်၊ စီးပွားရေးသံမှူး

ဗန်ကောက်

Loading