ပြည်ပသတင်းများ

၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ၌ ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (၁၅) ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့ခြင်း

၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ၌ ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းအရေအတွက်သည် (၁၅) ရာခိုင်နှုန်း ကျဆင်းခဲ့သည်ဟု ဘယ်လ်ဂျီယံရှိ Ernst & Young Global Limited (EY) က ထုတ်ပြန် သည့် “Attractiveness Barometer” အရ သိရသည်။ သို့သော် ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံသည် ပြည်ပရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုကို အဆွဲဆောင်နိုင်ဆုံး ဥရောပနိုင်ငံများစာရင်းတွင် အဆင့်(၅) နေရာကို ဆက်လက်ထိန်းထား နိုင်ဆဲဖြစ်သည်။

အဆင့်မြင့်နည်းပညာလုပ်ငန်းကဏ္ဍ (Cleantech and high-tech industry) သည် လာမည့်နှစ်များတွင် ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုကို အဓိကမောင်းနှင်မည့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများအဖြစ် Ernst & Young က ရှုမြင်ထားပါသည်။  ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံသည် ပြည်ပရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုများအတွက် အရေးပါသောအားသာချက်များ ရှိနေဆဲဖြစ်သော်လည်း စပိန်၊ အီတလီ စသည့် နိုင်ငံများသည် ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို ဆွဲဆောင်ရာတွင် လျင်လျင်မြန်မြန် တိုးတက်လျက်ရှိကြောင်း Ernst & Young ၏ အစီရင်ခံစာက ဖော်ပြသည်။ အစီရင်ခံစာအရ ဥရောပ၌ ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို အဆွဲဆောင်နိုင်ဆုံးနိုင်ငံများစာရင်းတွင် ပြင်သစ်၊ ဗြိတိန်၊ ဂျာမနီနှင့် စပိန်နိုင်ငံတို့က ဉီးဆောင်နေ ပါသည်။

ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ၏ အခွန်နှုန်းထား၊ ရှုပ်ထွေးသည့် အခွန်စနစ်နှင့် လုပ်သားအတွက် ကုန်ကျစရိတ်မြင့်မားမှုတို့မှာ ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများက စိုးရိမ်သည့်အချက်များဖြစ်ပြီး၊ ပြည်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအား ဆွဲဆောင်ရာတွင် အဓိကစိန်ခေါ်မှုများဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ဘယ်လ် ဂျီယံနိုင်ငံ၌ မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု စီမံကိန်းအရေအတွက် (၂၂၇) ခုရှိပြီး၊ အလုပ် အကိုင် (၅၀၉၈) ခုကို ဖန်တီးပေးထားပါသည်။ ဖလန်းဒါးဒေသသည် ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု စီမံကိန်း များ၏ ထက်ဝက်ကျော်ဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို အဆွဲဆောင်နိုင် ဆုံးဒေသဖြစ်ပါသည်။ ဝေါ်လိုနီးယား ဒေသမှာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်ကထက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝင်ရောက်မှု ကျဆင်းခဲ့ပါသည်။

ဗြိတိန်နိုင်ငံသည် ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ၌ အများဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည့် နိုင်ငံဖြစ်ပြီး၊ ပြင်သစ်၊ အမေရိကန်နိုင်ငံတို့၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းအရေအတွက်မှာ သိသာစွာ ကျဆင်းခဲ့သည်။ ဘယ်လ်ဂျီ ယံနိုင်ငံ၌ တရုတ်နိုင်ငံ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည် (၂) ဆနီးပါး မြင့်တက်ခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ ဘယ်လ် ဂျီယံနိုင်ငံသည် စီးပွားရေးပြန်လည်နိုးထနိုင်မည့် အလားအလာ ခန့်မှန်းချက်တွင် ဥရောပ၏ ပျမ်းမျှ အလားအလာအောက်တွင် ရှိနေပါသည်။

ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံအနေဖြင့် ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ပိုမိုဆွဲဆောင်နိုင်ရန်အတွက် ဥရောပ၏ ကုန်သွယ်ရေးအချက်အချာနေရာဖြစ်သည်ဟူသည့် ဂုဏ်သတင်းကို ထိန်းထားရန် လိုအပ်မည်ဟုဆိုသည်။ ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ၌ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားပြီးဖြစ်သည့် လုပ်ငန်းများအတွက် စီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့် ဥပဒေပိုင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများလွယ်ကူအောင် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ ကော်ပိုရိတ် လုပ်ငန်းခွန်အား (၂၅) ရာခိုင်နှုန်းမှ (၂၀) ရာခိုင်နှုန်းသို့ လျှော့ချခြင်း၊ အဆင့်မြင့်နည်းပညာလုပ်ငန်း များတွင် ပိုမိုအလေးပေးခြင်း၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ကျွမ်းကျင်မှုပိုင်းတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းတို့ကို Ernst & Young က အကြံ ပြုထားကြောင်း သိရသည်။

ရင်းမြစ် –   (The Brussels Time)

Loading