ပြည်ပသတင်းများ

တရုတ်နိုင်ငံသည် စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံ‌ရေးအတွက် ပြောင်းဆံ တင်သွင်းမှုအား နောင်လာမည့်ရာသီတွင် သုံးပုံတစ်ပုံကျော် ပိုမိုတင်ပို့ပေးနိုင်ရန် ပေကျင်းမှ အမေရိကန်နိုင်ငံအား ကမ်း လှမ်း

တရုတနြိုငငြံသညြ ပှောငြးလိုအပခြကွမြွားဖှည့ဆြညြးနိုငရြနနြှင့ြ ကမျဘာ့အမွားဆုံး ပှောငြးဆံ တငပြို့ရောငြးခသွည့ြ အမရေိကနနြိုငငြံမှ ဝယယြူမှု အရှိနမြှှင့တြငနြိုငရြနြ  နောငလြာမည့ြ ရာသီတှငြ ပှောငြးတငပြို့မှု သုံးပုံတဈပုံကွောြ တငပြို့‌ပေးနိုငရြနြ ကမြးလှမြးခဲ့ကှောငြး ၂၀၂၁ ခုနှဈ၊ မလေ ၂၀ ရကြ နေ့ထုတြ South China Morning Post သတငြးစာ၌ “China food Security: Beijing taps US to fill more than a third of next season’s corn imports” ခေါငြးစဉဖြှင့ြ ရေးသားဖောပြှ ထားပါသညြ။

အဆိုပါ သတငြး၌ တရုတနြိုငငြံသညြ ယခုလအထိ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ခုနှဈ ပှောငြးရာသီ အတှကြ ပှောငြးတနခြွိနြ (၉.၅) မီလီယံ မကထြရဈတနြ ဝယယြူခဲ့ကှောငြး၊ ၂၀၂၁ ခုနှဈ၊ စကတြငြ ဘာလမှ စတငြ၍ ကမျဘာတဈဝှမြးမှ ပှောငြးတနခြွိနြ (၂၆) မီလီယံတနြ တငသြှငြးနိုငရြနြ တရုတနြိုငငြံ အဂငွေစြီမှ မွှောမြှနြးထားကှောငြး၊ တရုတနြိုငငြံသညြ ပှောငြးဆနဝြယလြိုအားမှင့မြားသည့ြ အဓိက ရငြးမှဈဖှဈပှီး ပှောငြးဈေးနှုနြးမှင့မြားရနြ တှနြးအားပေးလွှကရြှိကှောငြး၊ တရုတနြိုငငြံသညြ အမရေိ ကနနြိုငငြံမှ ပှောငြးဆံဝယယြူရခှငြးမှာ ဘရာဇီးလနြိုငငြံ၌ ပူပှငြးခှောကသြှေ့မှုကှောင့ြ သီးနှံထှကရြှိမှု အခကအြခဲကှောင့ဖြှဈကှောငြး၊ ခွီကာဂိုမှို့၌ ပှောငြးဝယြ စာခွုပခြွုပဆြိုမှုမှာ ဗုဒျဓဟူးနေ့တှငြ (၂.၃) ရာခိုငနြှုနြး လွော့ကခွဲ့ရာမှ တရုတနြိုငငြံက ဝယလြိုအားကောငြးမှနလြာမှုကှောင့ြ ကှာသပတေး နေ့တှငြ ပှောငြးဝယယြူမှု ပှနလြညမြှင့တြကခြဲ့ပှီး ဈေးနှုနြး (၁) ရာခိုငနြှုနြး မှင့တြကခြဲ့ကှောငြး၊ ဂွုံ ဝယယြူမှုမှာလညြး ပှနလြညမြှင့တြကခြဲ့ပှီး ပဲပုပဝြယယြူမှုမှာလညြး ပိုမိုမှင့တြကခြဲ့ကှောငြး၊ ဈေး နှုနြးကဆွငြးမှုကှောင့ြ ဝယယြူသူမွားပိုမိုဝယယြူနိုငပြှီး ၎င်းငျးငြးတို့၏လိုအပခြကွကြို ပှည့မြီနိုငကြှောငြး၊ လှနခြဲ့သော ရကအြနညြးငယအြတှငြး တရုတနြိုငငြံသညြ အမရေိကနနြိုငငြံမှ ပှောငြးဆံမွားကို အပှောငြးအလဲမရှိ တဈသမတတြညြး ဝယယြူလကွရြှိကှောငြး၊ တရုတနြိုငငြံမှ ဝယယြူသူမွားမှာ ၄ငြးတို့ဝယယြူလိုသည့ြ အမရေိကနနြိုငငြံ၏ ပှောငြးဆံဈေးနှုနြး Flat price ရရှိသော ကှောင့သြာ နောငလြာမည့ဆြောငြးရာသီအတှကလြညြး ဝယယြူရနဆြောငရြှကနြခှငြေးဖှဈကှောငြး၊ တရုတြ နိုငငြံသညြ ဘရာဇီးလနြိုငငြံမှ ပှောငြးတငသြှငြး နိုငမြှုလွော့ကလွာခှငြးအား ကာမိစရနြေ အမရေိ ကနနြိုငငြံမှ ပှောငြးဝယယြူလကွရြှိပှီး ကှိုတငမြှာယူထားသည့ြ ပှောငြးတနခြွိနြ (၁၅) မီလီယံ မကထြရဈတနအြထိ ဆကလြကဝြယယြူနိုငရြနြ မွှောမြှနြးထားကှောငြး၊ တရုတနြိုငငြံ၏ ဝယလြိုအား မှာ ယခငကြထကြ ပိုမိုအားကောငြးလာကှောငြး ရေးသားဖောပြှထားပါသညြ။

အေးသီခိုငြ၊ စီးပှားရေးသံမှူး

ဟောငကြောငမြှို့

Loading