ပြည်ပသတင်းများ

ဂျာမနီနိုင်ငံ၏ Cap-Strategy plan

ဂျာမနီနိုင်ငံအပါအဝင်အီးယူအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများသည် စိုက်ပျိုးရေး ကဏ္ဍတွင် အများပါဝင်သော တစ်ခုတည်းသော စိုက်ပျိုးရေးမူဝါဒတစ်ခု(Common Agricultural Policy-Cap) ကို ချမှတ်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေးအတွက်၂၀၁၈ ခုနှစ်ကတည်းကပင် စတင်ဆောင်ရွက်လာခဲ့ ကြရာ ၂၀၂၁ခုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် ဥရောပ ကော်မရှင်သို့ မဟာဗျူဟာစီမံချက်ကို တရားဝင် တင်ပြကြရန် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ တင်ပြမှုအရ ဥရောပကော်မရှင်က လိုက်နာရမည့် စည်းမျဉ်း များကို ရေးဆွဲမည်ဖြစ်ပြီး အီးယူအဖွဲ့အစည်းများအကြား ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးနေဆဲ ဖြစ်ပါသည်။ ဂျာမနီနိုင်ငံအနေဖြင့် Cap မဟာဗျူဟာစီမံချက်ရေးဆွဲနိုင်ရေးအတွက် ဖက်ဒရယ်အစားအစာ နှင့် စိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးဌာနက သက်ဆိုင်ရာ ဖက်ဒရယ်ဝန်ကြီးဌာနများ၊ ဖက်ဒရယ် ပြည်နယ် များ၊ အသင်းအဖွဲ့များနှင့်အခြား စိတ်ပါဝင်စားသူများတို့နှင့် နီးကပ်စွာ ပူးပေါင်း ဆွေးနွေး၍ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

ဖက်ဒရယ်အစားအစာနှင့် စိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဦးဆောင်၍ ဖက်ဒရယ်ပြည်နယ် များမှ Stakeholders များအားလုံးပါဝင်သော SWOT Analysis ဆွေးနွေးပွဲများကို ဂျာမနီနိုင်ငံ၏ စိုက်ပျိုးစီးပွားကဏ္ဍနှင့်ကျေးလက်ဒေသအခြေအနေ ကနဦး လေ့လာရရှိမှုများပေါ် အခြေခံ၍ ၂၀၁၉ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလနှင့်အောက်တိုဘာလတို့တွင်ဆွေးနွေးပွဲနှစ်ကြိမ် ကျင်းပခဲ့သည်။ ဆွေးနွေး ပွဲများမှလိုအပ်ချက်များဖော်ထုတ်ခြင်း(ဥပမာ-အော်ဂဲနစ်စိုက်ပျိုး မြေများ ထိန်းသိမ်းခြင်း နှင့် တိုးချဲ့ခြင်း)၊ လိုအပ်ချက်များအပေါ် လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ခြင်းများကို ဆောင် ရွက်ခဲ့ကြသည်။ ဆက်လက်၍ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် Green Architecture နှင့်ကျေးလက် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးနှင့်ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ပေးခြင်း အပိုင်းတို့ကို ဦးတည်၍ (၂)ရက်ကြာဆွေးနွေးပွဲများကို ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါအခြေအနေအရ အွန်လိုင်းမှ ကျင်းပခဲ့သည်။ ၂၀၂၁ခုနှစ်တွင် စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိမှုတို့ကို ဦးတည်သည့် ဆွေးနွေးပွဲများကို ဆက်လက်ကျင်းပခဲ့ပါ သည်။ ဆက်လက်၍ ၂၀၂၁ခုနှစ် ဇွန်လကုန်တွင် Cap အတွက် Natioanl legislative Process ကို လည်းကောင်း၊ တတိယ သုံးလပတ်တွင် အပြီးသတ်လေ့လာသုံးသပ် ခြင်း (Evaluation) နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်လေ့လာဆန်းစစ်မှု အစီရင်ခံစာ (Environmental Report) တင်ပြခြင်းကိုလည်း ကောင်း၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ် နှစ်ကုန်တွင် Cap- Strategy plan အပြီးသတ်ရေးဆွဲတင်ပြခြင်းတို့ကို လည်းကောင်းဆောင်ရွက်ရန် စီစဉ်ထားရှိပါသည်။ ဖက်ဒရယ် ပြည်နယ်များအနေဖြင့် Cap- Strategy plan အရ အစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းတို့အတွက် ရန်ပုံငွေရရှိရေးကို ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်ကြရမည်ဖြစ်ပါသည်။

ဥရောပကော်မရှင်က အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနှင့် ဆွေးနွေးချက်များအရ ၂၀၂၀ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၈ရက်နေ့တွင် ဂျာမနီနိုင်ငံမှ တင်ပြသော Cap- Strategy plan နှင့် ပတ်သက်၍ သဘောထား မှတ်ချက်များ တစ်ကြိမ်ထုတ်ပြန်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။

Source:https://www.bmel.de/DE/themen/landwirtschaft/eu-agrarpolitik-und-foerderung/gap/gap-strategieplan.html

သီတာဝင်းဌေး၊စီးပွားရေးသံမှူး

ဘာလင်မြို့

Loading