ပြည်ပသတင်းများ

ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံ၏ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှစ် သီးနှံရိတ်သိမ်းမှုမှ စုစုပေါင်းသီးနှံတန်ချိန် ၂၇၃.၈၀၃ သန်း ထွက်ရှိရန် မျှော် မှန်းထား

ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံ၏ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှစ် သီးနှံရိတ်သိမ်းမှုပြီးစီး ပါက စုစုပေါင်းသီးနှံ တန်ချိန် ၂၇၃.၈၀၃ သန်းအထိ ထွက်ရှိနိုင်ကြောင်း National Supply Company (Conab) က ထုတ်ပြန် ခဲ့သည့် ၇ ကြိမ်မြောက်သုတေသနစာတမ်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ရိတ်သိမ်းမှုသည် ယခင်နှစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက တန်ချိန် ၁၆.၈ သန်း ပိုမိုထွက်ရှိပြီး ၆.၅ ရာခိုင်နှုန်း ပိုမိုတိုးတက် ထွက်ရှိရန် မျှော်မှန်းထားသည်။

စုစုပေါင်းစိုက်ပျိုးမြေဟက်တာ ၈၁.၁၈ သန်း ရှိသည့်အနက် ၂၀၂၁ ခုနှစ် သီးထပ်နှင့် ဆောင်းသီးနှံစိုက်ပျိုးရာသီတွင် စိုက်ပျိုးမြေဟက်တာ ၆၈.၅ သန်းအထိ တိုးတက်စိုက်ပျိုးနိုင်ရန် မျှော်မှန်းထားပြီး ပဲပုတ်စေ့နှင့်ပြောင်းတို့ကို အဓိကစိုက်ပျိုးသွားမည်ဖြစ်သည်။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် စိုက်ပျိုးရာသီချိန်တွင် ပြောင်းသီးနှံအား စုစုပေါင်းသီးနှံစိုက်ပျိုးမြေဧရိယာ၏ ၁.၁ ရာခိုင်နှုန်း တိုးချဲ့စိုက်ပျိုးခဲ့သဖြင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်သီးနှံရိတ်သိမ်းရာသီချိန်တွင် တန်ချိန် ၁.၅ သန်းကျော် ပိုမို ထွက်ရှိခဲ့သည်။

စုစုပေါင်းစိုက်ပျိုးဧရိယာအနေဖြင့် စိုက်ပျိုးမြေဟက်တာ ၆၈.၅ သန်းအထိ တိုးတက် စိုက်ပျိုးရန် မျှော်မှန်းထားပြီး ယခင်နှစ်ထက် ၃.၉ ရာခိုင်နှုန်းပိုမိုတိုးတက်စိုက်ပျိုးနိုင်ရန် ခန့်မှန်း ထားကြောင်း သီးနှံသတင်းစာစောင်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ အဆိုပါစိုက်ပျိုးဧရိယာပမာဏတွင် ဒုတိယနှင့် တတိယအကြိမ်သီးထပ်စိုက်ပျိုးမှုနှင့်ဆောင်းသီးနှံစိုက်ပျိုးသည့်မြေဟက်တာ ၂၀ သန်း ပါဝင်ပြီး အဆိုပါသီးနှံများအား ပဲပုတ်နှင့် ပြောင်းသီးနှံများ ရိတ်သိမ်းပြီးနောက်တွင် ဆက်လက် စိုက်ပျိုးခြင်းဖြစ်သည်။

ကမ္ဘာသီးနှံဈေးကွက်သို့ အများဆုံးတင်ပို့လျက်ရှိသည့် ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံ၏ ပဲပုတ်စေ့ တင်ပို့မှုအား ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ပဲပုတ်စေ့တန်ချိန် ၁၃၅.၅ သန်းအထိ ရောက်ရှိရန် ခန့်မှန်း ထားပြီး ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုနှစ်ကတင်ပို့မှုထက် ၈.၆ ရာခိုင်နှုန်း သို့မဟုတ် ပဲပုတ်တန်ချိန်၁၀.၇ သန်း ပိုမိုတင်ပို့နှိုင်ရန် မျှော်မှန်းထားသည်။

ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံ၏ ပြောင်းစေ့တင်ပို့မှုတွင်လည်း ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ပြောင်းစေ့တန် ချိန် ၁၀၉ သန်းအထိရောက်ရှိရန်မျှော်မှန်းထားပြီး ယခင်နှစ်ကတင်ပို့သည့်ပမာဏထက် ၆.၂ ရာခိုင်နှုန်း ပိုမိုတိုးတက်တင်ပို့နိုင်ရန် ခန့်မှန်းထားသည်။ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရာတွင် ပထမအကြိမ် ပြောင်းသီးနှံစိုက်ပျိုးမှုမှ တန်ချိန် ၂၄.၅ သန်း၊ ဒုတိယအကြိမ်သီးထပ်စိုက်ပျိုးမှုမှ တန်ချိန် ၈၂.၆ သန်း နှင့် တတိယအကြိမ်သီးထပ်စိုက်ပျိုးမှုမှ ၁.၈ သန်း အသီးသီးတင်ပို့သွားရန် ခန့်မှန်းထားသည်။

အခြားတစ်ဘက်တွင် ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံ၏ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှစ် ဆန်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုသည် ယခင်နှစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၀.၈ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့ပြီး စုစုပေါင်းဆန်တန်ချိန် ၁၁.၁ သန်းကိုသာ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ဝါဂွမ်းစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုမှ ဝါတန်ချိန် ၆.၁ သန်း ထုတ်လုပ်နိုင်ရန်လည်း ခန့်မှန်းထားသည်။

ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံ၏ ပဲမျိုးစုံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုသည် ယခင်နှစ်ကထက် ၂ ရာခိုင်နှုန်း ပိုမို တိုးတက်ထုတ်လုပ်နိုင်ရန်နှင့် တစ်နှစ်လျှင် ၃ ကြိမ် သီးထပ်စိုက်ပျိုးမှုမှ ပဲတန်ချိန် ၃.၃ သန်း ထွက်ရှိရန် ခန့်မှန်းထားသည်။ ဂျုံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုမှ ဂျုံတန်ချိန် ၅၉၅,၈၀၀ ထွက်ရှိပြီး ယခင်နှစ်က ထက် ၆.၉ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ရန် မျှော်မှန်းထားသည်။

ထွန်းအောင်ဇော်

စီးပွားရေးသံမှူး

သတင်းရင်းမြစ် – safras.com.br

Loading