ပြည်ပသတင်းများ

Brexit ကြောင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် ဘယ်လ်ဂျီယံ နိုင်ငံ၏ ပို့ကုန်ကျဆင်းခဲ့ခြင်း

ဗြိတိန်ခွဲထွက်မှုကိစ္စရပ် (Brexit) ကြောင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် ဘယ်လ်ဂျီယံ နိုင်ငံ၏ ပို့ကုန်နှင့်သွင်းကုန် သိသိသာသာကျဆင်းခဲ့ကြောင်း ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံအမျိုးသားဘဏ် (National Bank of Belgium) ၏ အစီရင်ခံစာအရ သိရသည်။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါကသွင်းကုန် (၁၆.၁) ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ပို့ကုန် (၁၁.၇) ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ Brexit ကြောင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှစတင်၍ အီးယူနှင့် ဗြိတိန်နိုင်ငံတို့အကြား ကုန်စည်များ လွတ်လပ်စွာရွှေ့ပြောင်းသွားလာနိုင်မှုတွင် အဟန့်အတားများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး၊ နှစ်ဘက်ကုန်သွယ်မှု တွင် နယ်စပ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းသစ်များ လိုအပ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ၌ ဘယ်လ်ဂျီယံနှင့် ဗြိတိန်ကုန်သွယ်မှုတွင်သွင်းကုန် (-၅၄.၄) ရာခိုင်နှုန်းနှင့်ပို့ကုန် (-၃၅) ရာခိုင်နှုန်း ကျဆင်းခဲ့ကြောင်း ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ အမျိုးသားဘဏ်က ဆိုသည်။ ထိုသို့ဗြိတိန်နိုင်ငံနှင့် ကုန်သွယ်မှုကျဆင်းခဲ့ရခြင်းမှာ နယ်စပ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အသစ် များ ဆောင်ရွက်ရခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ခြင်း ဟုတ်/ မဟုတ်နှင့် ယာယီသက်ရောက်မှု ဟုတ်/ မဟုတ် ကို ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။

၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံနှင့် ဗြိတိန်နိုင်ငံအကြား ပို့ကုန်/သွင်းကုန် ကျဆင်းခဲ့ရခြင်းသည် Brexit ကြောင့် နယ်စပ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများရှိလာနိုင်မှုကို ကြိုတင်မျှော်မှန်း ၍ ကုမ္ပဏီများက ကုန်စည်များ စုဆောင်းထားရှိကြစဉ်က နှစ်ဘက်ကုန်သွယ်မှု သိသိသာသာ တိုးတက်ခဲ့ပြီးနောက် ပြန်လည်ရိုက်ခတ်မှုတစ်ရပ်လည်းဖြစ်နိုင်သည်ဟု သိရသည်။ ဘယ်လ်ဂျီယံ နိုင်ငံအနေဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ဆေးဝါးများကုန်သွယ်မှုတွင် တိုးတက်ခဲ့ခြင်းမှအပ အခြားကုန်သွယ် ဖက်နိုင်ငံများနှင့် ကုန်သွယ်မှုတွင်လည်း ယေဘုယျအားဖြင့် ကျဆင်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

ရင်းမြစ် – (ဘရပ်ဆဲလ်တိုင်းမ်)

ကျော်စိန်ဝင်း၊ စီးပွားရေးသံမှူး

ဘရပ်ဆဲလ်မိ

Loading