ပြည်ပသတင်းများ

ငွေလဲလှယ်နှုန်းများ (၂၄-၆-၂၀၂၁) နှင့် (၃၀-၆-၂၀၂၁)

၂၄-၆-၂၀၂၁

၃၀-၆-၂၀၂၁

အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁)ဒေါ်လာ

=

တရုတ်ယွမ်ငွေ

(၆.၄၇၄၃)ယွမ်

တရုတ်ယွမ်ငွေ (၆.၄၅၆၄)ယွမ်

တရုတ်ယွမ်ငွေ (၁)ယွမ်

=

မြန်မာကျပ်ငွေ             (၂၅၄.၁၇)ကျပ်

မြန်မာကျပ်ငွေ             (၂၅၅.၁၃)ကျပ်

ရင်းမြစ် ၊ www.xe.com

Loading