သတင်းများ

ဩစတြေးလျနိုင်ငံ၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း လယ်ယာထွက်ကုန်စည် ထုတ်လုပ်မှုအစီရင်ခံစာ

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ဩစတြေးလျ လယ်ယာခြံမြေများမှ နှံစားသီးနှံ၊ ကောက်ပဲသီးနှံများ (Broadacre Crops) ၊ သစ်သီးနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ မွေးမြူရေး  အပါ အဝင် လယ်ယာထွက်ကုန်စည် ထုတ်လုပ်မှု စာရင်းအင်းများကို ဩစတြေးလျစာရင်းအင်းဗျူရို က ၁၄-၅-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ရာ လယ်ယာထွက်ကုန်စည်အလိုက် ထုတ်လုပ်မှုများ မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(က) ဩစတြေးလျ လယ်ယာခြံမြေများ (Australian Farms)

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ (၃၀) ရက်နေ့အထိ  လယ်ယာစိုက်ပျိုးမြေဧကပေါင်း ၃၇၇ သန်း ရှိပြီး၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ခုနှစ်ကာလနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက(-၂%) ကျဆင်းသွားပါသည်။ လယ်ယာ စိုက်ပျိုး ရေးဆိုင်ရာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပေါင်း ၈၇,၈၀၀ရှိပြီး၊၎င်းမှာလည်း(-၂%)ကျဆင်း သွားပါသည်။

(ခ)   လယ်ယာခြံမြေများတွင် မြေအသုံးပြုမှု

လယ်ယာမြေအများစုကို လယ်ယာထွက်ကုန် ထုတ်လုပ်မှုအတွက် အသုံးပြုပြီး၊ မြေဧက ၃၂၅ သန်းမှာ စားကျက်မြေဖြစ်ကာ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ်ကာလနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက (-၂ % ) ကျဆင်းသွားပါသည်။ ကောက်ပဲသီးနှံများအတွက် ဧက ၃၁ သန်းကို အသုံးပြုပြီး၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ်ကာလနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အနည်းငယ်မြင့်တက်ခဲ့ပါသည်။ သစ်တော စိုက်ပျိုးရန်အတွက် မြေဧက ၇၀၀,၀၀၀ သိန်းကို အသုံးပြုပြီး၊ (-၁၄ %) လျော့နည်းခဲ့ ပါသည်။ မြေဧက ၁၉ သန်းကို လယ်ယာထွက်ကုန် ထုတ်လုပ်မှုအတွက် အသုံးမပြုဘဲ ၄၁ % ကိုမူ ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် ကာကွယ် ရန်အတွက် သီးသန့်ထားရှိပါသည်။

(ဂ)    နှံစားသီးနှံနှင့် အခြားကောက်ပဲသီးနှံများ (Cereal & Other Broadacre Crops)

ဩစတြေးလျ အရှေ့ပိုင်းပြည်နယ်များတွင် မိုးခေါင်မှုနှင့် အနောက်ပိုင်း ပြည်နယ်များ တွင် ရာသီဥတုညံ့ဖျင်းမှုတို့ကြောင့် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်း နှံစားသီးနှံနှင့် အခြား ကောက်ပဲသီးနှံ ထုတ်လုပ်မှုတို့အပေါ် သက်ရောက်မှုများရှိခဲ့ပါသည်။ သို့သော် ဗစ်တိုးရီးယား ပြည်နယ်တွင်း ရာသီဥတု ပိုမိုကောင်းမွန်လာခြင်းကြောင့် ထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်လာရာ ၄င်းအထွက်နှုန်းကျဆင်းမှုကို တစ်စိတ် တစ်ပိုင်းပြန်လည် ကာမိစေပါသည်။

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်နှံစားသီးနှံနှင့် အခြားကောက်ပဲသီးနှံ တန်ချိန် ၆၁ သန်း ထုတ် လုပ်နိုင်ခဲ့ရာ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့်  (- ၈%) ကျဆင်းခဲ့ပြီး၊  အနောက်ပိုင်းတွင် ၃၁ % အထိ ကျဆင်းခဲ့ပါသည်။ နှံစားသီးနှံနှင့် အခြား ကောက်ပဲသီးနှံ စိုက်ပျိုးမြေဧက ၂၁ သန်းရှိပြီး၊ ယမန်နှစ် အလားတူ ကာလနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက   (-၃%) ကျဆင်းခဲ့ပါသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပေါင်း ၂၈,၈၀၀ ကျော်က နှံစားသီးနှံနှင့် အခြား ကောက်ပဲသီးနှံများကို စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ခဲ့ကြပြီး၊(- ၆ %)ခန့်ကျဆင်းခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဝါဂွမ်းထုတ်လုပ်မှုတွင် ရေရရှိမှု လျော့ကျခြင်းနှင့် ကုန်ကျစရိတ်မြင့်တက် ခြင်းတို့ကြောင့် ထုတ်လုပ်မှုမှာ ၇၂ % ကျဆင်းခဲ့ပြီး၊ ကီလိုဂရမ်ပေါင်း ၁၁၅ သန်းသာ ထုတ်လုပ် နိုင်ခဲ့ရာ၁၉၈၂-၁၉၈၃ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင် အနိမ့်ဆုံးထုတ်လုပ်မှု ဖြစ်ပါသည်။

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုနှစ် အတွင်း အခြားကောက်ပဲသီးနှံ ထုတ်လုပ်မှုများအနက် ဂျုံထုတ်လုပ်မှု မှာတန်ချိန် ၁၄ သန်းဖြင့်အများဆုံးအဖြစ် ဆက်လက်ရပ်တည်လျက်ရှိသော်လည်း ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက (-၁၈ %) ကျဆင်းခဲ့ကာ ၂၀၀၇-၂၀၀၈ ခုနှစ်မှ စတင်၍ အနိမ့်ဆုံး ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်ပါသည်။  သို့သော် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုကောင်းမွန်သော အခြေ အနေများကြောင့် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ဗစ်တိုးရီးယားပြည်နယ်၏ ဂျုံထုတ်လုပ်မှုမှာ ၆၃ % တိုးတက်လာခဲ့ပြီး၊ စုစုပေါင်း တန်ချိန် ၄ သန်းမြင့်တက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ပြည်နယ်အလိုက် ဂျုံထုတ်လုပ်မှု

မုယောစပါးထုတ်လုပ်မှုမှာ တန်ချိန် ၁၀.၁ သန်းသို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး၊ ၁၅ % တိုးတက်ခဲ့ ပါသည်။ ကာနိုလာဆီထုတ်လုပ်မှုမှာ တန်ချိန် ၂.၃ သန်းဖြစ်ပြီး၊ ထုတ်လုပ်မှု(-၃%) ကျဆင်းခဲ့ပါ သည်။ အုတ်ဂျုံ ထုတ်လုပ်မှုမှာ တန်ချိန် ၁.၁ သန်းဖြင့် ထုတ်လုပ်မှု ၁ % တိုးတက်ခဲ့ပါသည်။ ကြံ ထုတ်လုပ်မှုမှာ တန်ချိန် ၃၀.၃ သန်းဖြင့် ထုတ်လုပ်မှု (-၇%) ကျဆင်းခဲ့ ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

(ဃ)         သစ်သီး၊ အစေ့အဆံနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက် (Fruits, Nuts & Vegetables)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ရည်ညွှန်းကာလသည် ဆည်မြောင်းရေဈေးနှုန်း မြင့်တက်မှုနှင့်အတူ ဒေသ အများစုတွင်ရာသီဥတုညံ့ဖျင်းမှုအခြေအနေများကြောင့်သစ်သီး၊ အစေ့အဆံနှင့် ဟင်းသီး ဟင်းရွက် ထုတ်လုပ်မှုနှုန်းများမှာ ရောထွေးလျက်ရှိပါသည်။

သစ်သီးနှင့် အစေ့အဆံများ

တိုးတက်ထုတ်လုပ်မှုများမှာ လိမ္မော်သီး တန်ချိန် ၃၈၃,၀၀၀ (၁၂%) ၊ ငှက်ပျောသီး တန်ချိန် ၃၇၂,၄၀၀ (၂၀%)၊ အာလမွန် တန်ချိန် ၁၁၀,၁၀၀ (၁၃%) နှင့် သရက်သီး တန်ချိန် ၆၂,၆၀၀ သန်း (၂၆ %) တို့ဖြစ်ပါသည်။

ထုတ်လုပ်မှုကျဆင်းခဲ့သည့် အသီးအနှံများမှာ စပျစ်သီးတန်ချိန် ၁.၅ သန်း (-၅ %) ၊ ပန်းသီး တန်ချိန် ၂၆၃,၀၀၀ (-၁ %)၊ ထောပတ်သီးတန်ချိန် ၇၇,၃၀၀ (-၃ %)နှင့် စတော် ဘယ်ရီသီး ၅၉,၀၀၀ (-၁၄ %) အသီးသီးကျဆင်းခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

သစ်သီးနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်ထုတ်လုပ်မှု အပြောင်းအလဲများ

ဟင်းသီးဟင်းရွက်

၂၀၁၉-၂၀၂၀ခုနှစ်အတွင်း ထုတ်လုပ်မှုကျဆင်းခဲ့သည့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များမှာ အာလူး တန်ချိန် ၁.၁ သန်း (- ၁၂ %)၊ ခရမ်းချဉ်သီးတန်ချိန် ၂၉၇,၅၀၀ (-၁၀ %) ၊ မုန်လာဥနီ တန်ချိန် ၂၇၅,၀၀၀ (-၁၃ %)၊ ဆလပ်ရွက် တန်ချိန် ၁၂၀,၇၀၀ (-၁၀ %)တို့ဖြစ်ကြပြီး၊ မှို ကိုမူ တန်ချိန် ၄၉,၀၀၀ ဖြင့် ၁ % တိုးတက်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

(င)မွေးမြူရေး (Livestock)

ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေသည့် မိုးခေါင်ရေရှားအခြေအနေများမှာ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ရည်ညွှန်း ကာလအတွင်း ဩစတြေးလျနိုင်ငံ၏ မွေးမြူရေးထုတ်လုပ်မှုများအပေါ် ကန့်သတ်ချက် များရှိ နေပါသည်။

နွား (Beef Cattle)

နွားအုပ်မှာ ၁၉၉၀ ခုနှစ်မှ စတင်၍ အနိမ့်ဆုံးဖြစ်ပြီး၊ ကောင်ရေ ၂၁ သန်းဖြင့် ၆ % ကျဆင်းခဲ့ပါသည်။ နယူးဆောက်ဝေးလ်၊ ကွင်းစလန်နှင့် မြောက်ပိုင်းနယ်မြေအတွင်း ဆက်လက် မိုးခေါင်မှုကြောင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း ပမာဏကျဆင်းမည့် အလားအလာ ဖြစ်ပါသည်။

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ (၃၀) ရက်နေ့အထိ နွားသားပေါက် ကောင်ရေ ၄.၆ သန်း     (- ၇ %)၊ နွားမနှင့် နွားပျိုမ ကောင်ရေ ၁၁.၁ သန်း (- ၅ %)နှင့် အခြားနွားကောင်ရေ ၅.၄ သန်း   (- ၆ %) အသီးသီးဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

နွားအုပ် အရွယ်အစား

နို့စားနွား (Dairy Cattle)

ဗစ်တိုးရီးယားပြည်နယ်တွင်း ရာသီဥတုအခြေအနေ ပိုမိုကောင်းမွန်လာသည့်အတွက် နို့ထွက်နွား အုပ်မှာ ကောင်ရေ ၂.၄ သန်းဖြင့် တည်ငြိမ်မှုရှိသည့် အနေအထားဖြစ်ပါသည်။ နို့စား နွားအုပ်စုတွင်နွားမ(နို့ထွက်နှင့်နို့ခမ်း) ကောင်ရေ ၁.၄ သန်း (၁%)၊ တစ်နှစ်အောက်ငယ်သည့် နို့စားနွားကောင်ရေ ၃၉၁, ၄၀၀ (၂ %) နှင့် တစ်နှစ်နှင့် နှစ်နှစ်အကြားရှိ နို့စား နွားကောင်ရေ ၃၆၉,၉၀၀ (အတက်အကျမရှိ) နှင့် နှစ်နှစ်နှင့်အထက် နို့စား နွားကောင်ရေ ၁၂၂,၄၀၀ (၆ %) အသီးသီးဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

နို့စားနွားအုပ် အရွယ်အစား

သိုးနှင့် သိုးငယ်များ (Sheep & Lambs)

မိုးခေါင်မှုကြောင့် သိုးအုပ်အရွယ်အစားမှာ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း ကျဆင်းခဲ့ပြီး၊ ၁၉၀၄ ခုနှစ်မှ စတင်၍ အနိမ့်ဆုံးအဆင့်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ ဗစ်တိုးရီးယားပြည်နယ်တစ်ခု တည်းသာ သိုးအုပ်အရွယ်အစား ၉ % တိုးတက်ခဲ့ပါသည်။ ၃၀-၆-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် သိုးနှင့် သိုးငယ် ကောင်ရေ ၆၄ သန်းရှိပြီး၊ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုနှစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက (-၃%) ကျဆင်းခဲ့ပါသည်။ တစ်နှစ်အောက်ငယ်သော သိုးငယ်အရေအတွက်မှာ သန်း၂၀ ရှိရာ ၂၀၁၉ နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက (၅%) တိုးတက်ခဲ့ပါသည်။ သားပေါက်သိုးမမှာ အရေအတွက် သန်း ၃၅ ဖြင့် (-၅%)နှင့် အခြားသိုးအမျိုး အစားမှာ ကောင်ရေ ၈ သန်း (-၉ %) အသီးသီး ကျဆင်းခဲ့သည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

သိုးနှင့် သိုးငယ်အုပ် အရွယ်အစား

ဝက် (Pigs)

ဝက်သားဈေးနှုန်း ကျဆင်းမှုနှင့် အစာကုန်ကျစရိတ် မြင့်တက်မှုတို့ကြောင့် ဝက်အုပ် အရွယ်အစားအပေါ် ရိုက်ခတ်မှုများရှိခဲ့ရာ ဝက်ကောင်ရေ စုစုပေါင်း ၂ သန်းသာရှိပြီး၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက (-၃%) ကျဆင်းခဲ့ပါသည်။ သားပေါက်ဝက်မမှာ ကောင်ရေ ၂၄၆,၀၀၀ ဖြင့်      (- ၅%)နှင့် အခြားဝက်မှာကောင်ရေ ၂ သန်းဖြင့်   (-၂%) အသီးသီးကျဆင်း ခဲ့သည်ကို တွေ့ရှိရ ပါသည်။

ကြက် (Chicken)

ရေရရှိမှုနှင့် အစာဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုတို့ကြောင့် ကြက်အုပ်မှာ (-၁၀%) ကျဆင်းခဲ့ပြီး၊ ကောင်ရေမှာ ၁၂၃ သန်းသို့ ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ အသားစားကြက်မှာကောင်ရေ ၁၀၁ သန်းဖြင့်  (-၁၀%) ကျဆင်းခဲ့ပြီး၊ ဥစားကြက်မှာ ကောင်ရေ ၁၆ သန်းဖြင့် (-၂%) ကျဆင်းခဲ့ပါသည်။ အခြားကြက်၊ ငှက်အမျိုးအစားမှာမူ ကောင်ရေ ၃ သန်းဖြင့် (-၂၃%) ကျဆင်းခဲ့သည်ကို တွေ့ရှိရ ပါသည်။

လယ်ယာထွက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ကန့်သတ်ချက်များ

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုနှစ် ရည်ညွှန်းကာလအတွင်း ဩစတြေးလျနိုင်ငံတစ်ခွင်တွင် မိုးခေါင်မှု နှင့် ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့်အတွက် လယ်ယာထွက်ကုန်စည် ထုတ်လုပ်မှုတွင် ရိုက်ခတ်မှုများစွာရှိ ပါသည်။ အထူးသဖြင့် နယူးဆောက်ဝေးလ်နှင့် ကွင်းစလန်ပြည်နယ်တို့တွင်ရိုက်ခတ်မှု အပြင်း ထန်ဆုံးဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အစောပိုင်းကာလတွင်း နယူးဆောက်ဝေးလ်၊ ဗစ်တိုးရီးယားနှင့် ကွင်းစလန်ပြည်နယ်တို့တွင် တောမီးလောင်ကျွမ်းမှုနှင့်  နယူးဆောက်ဝေးလ် နှင့် ကွင်းစလန် ပြည်နယ်တို့တွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော ရေလွှမ်းမိုးမှုများကလည်း လယ်ယာထွက်ကုန် ထုတ်လုပ်မှုအပေါ် များစွာသက်ရောက်မှုရှိစေပါသည်။

စစ်တမ်းကောက်ယူချက်များအရ COVID-19 သက်ရောက်မှုမှာ အနည်းငယ်သာရှိ ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။သို့သော်COVID-19 ဆိုင်ရာ တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် ကန့်သတ် ချက်များနှင့် ပြည်နယ်အလိုက် ကန့်သတ်ချက်များကြောင့် ရာသီအလိုက် လုပ်သားပြတ်လတ်မှု များ ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီး၊ လယ်ယာထွက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍနှင့် ကုန်စည်ဈေးနှုန်းအပေါ် အတိုင်း အတာတစ်ခုအထိ သက်ရောက်စေခဲ့ကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။

လယ်ယာထွက်ကုန်တင်ပို့မှု

ယင်းကဲ့သို့ မိုးခေါင်မှု၊ ကူးစက်ရောဂါနှင့် တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ အငြင်း ပွားမှု ကဲ့သို့သော အကန့်အသတ်များ ရှိသော်ငြားလည်း လယ်ယာထွက်ကုန် တင်ပို့မှုမှာ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် အေဒေါ်လာ ၅၀ ဘီလီယံသို့ ရောက်ရှိခဲ့ရာ သမိုင်းတစ်လျှောက် ဒုတိယအမြင့် ဆုံးအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့သည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ဩစတြေးလျနိုင်ငံ၏ လယ်ယာထွက်ကုန် တင်ပို့လျက်ရှိသည့် ထိပ်တန်းနိုင်ငံ (၅) နိုင်ငံမှာ တရုတ်၊ ဂျပန်၊ အမေရိကန်၊ တောင်ကိုရီးယား နှင့်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတို့ ဖြစ်ပါသည်။  တရုတ်နိုင်ငံမှာ လယ်ယာထွက်ကုန် အကြီးဆုံးတင်ပို့သူ အဖြစ် ဆက်လက်ရပ်တည်နေပြီး၊ တင်ပို့မှုမှာ လယ်ယာထွက်ကုန်တင်ပို့မှု စုစုပေါင်း၏ ၃၀.၃ % ခန့်ရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် အနောက်ပိုင်း ဩစတြေးလျမှအပ အခြားပြည်နယ်များမှာ လယ်ယာထွက်ကုန်တင်ပို့မှု တိုးတက်ခဲ့သည်ကို တွေ့ရှိရပြီး၊ တက်စ်မေးနီးယားပြည်နယ်မှာ ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် တင်ပို့မှုတန်ဖိုး ၁ ဘီလီယံကျော်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မွေးမြူရေး ကုန်စည် တင်ပို့မှုမှာ အများဆုံးတိုးတက်ခဲ့ရာ နွားတင်ပို့မှုမှာ ၁၆.၆ % (အေဒေါ်လာ ၂ ဘီလီယံ) အထိ တိုးမြှင့်တင်ပို့ခဲ့ပြီး၊  သိုးတင်ပို့မှုမှာ ၃.၃ % (အေဒေါ်လာ ၁၄၁.၇ သန်း) သို့ တိုးတက်တင်ပို့နိုင် ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကောက်ပဲသီးနှံတင်ပို့မှုမှာ ၂.၄ % (အေဒေါ်လာ ၁၈၀.၇ သန်း)၊ နို့ထွက် ပစ္စည်းကိုမူ ၂ % (အေဒေါ်လာ ၅၀.၆ သန်း)၊ သကြားကို ၉.၈ % (အေဒေါ်လာ ၁၄၉.၈ သန်း) နှင့် သစ်သီးတင်ပို့မှုမှာ ၁၁.၁ %(အေဒေါ်လာ ၁၅၄.၂ သန်း) အသီးသီး တိုးတက်တင်ပို့နိုင်ခဲ့ကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။

အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသို့ လယ်ယာထွက်ကုန်တင်ပို့မှုများ မြင့်တက်လာရခြင်းမှာ အင်ဒိုနီး ရှား- ဩစတြေးလျ ကုန်သွယ်မှုသဘောတူစာချုပ်၏ အကျိုးကျေးဇူးများ ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ သဘောတူစာချုပ်အရ ကုန်စည်များ၏ အကောက်ခွန်နှုန်းလျှော့ချ(သို့)ပယ်ဖျက်ခြင်းများကြောင့် နွားအရှင်၊ နို့မှုန့်နှင့် ကောက်ပဲသီးနှံစသည့် ပို့ကုန်များကို တိုးမြှင့်တင်ပို့နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။

သုံးသပ်တင်ပြချက်

COVID-19 ကူးစက်ရောဂါကြောင့် ဘဝလူနေမှုပုံစုံကို အခြေခံကျကျပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ရာ စားသုံးသူများမှာ ကျန်းမာရေးနှင့် ကိုယ်ခံအားမြှင့်တင်နိုင်မည့် ဥပမာ- သစ်သီးကဲ့သို့ အစားအသောက်များ ဝယ်လိုအားဆက်လက်မြင့်တက်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး၊ အရည်အသွေးမြင့် ကုန် စည်များဖြစ်သည့် ပင်လယ်စာ၊ ဝိုင်၊ သိုးမွှေးနှင့် Red Meat တို့မှာမူ COVID-19 ကူးစက်ရောဂါ ကြောင့်ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများ၏ စားသောက်ကုန် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ ဆက်လက်ပိတ်ထားခြင်း နှင့် စီးပွားရေးအားနည်းနေသေးသည့် အခြေအနေများကြောင့် ဝယ်လိုအားပေါ်တွင် သက်ရောက် မှုများ ဆက်လက်ရှိနေမည်ဖြစ်ပါကြောင်း သုံးသပ်တင်ပြအပ်ပါသည်။

Source: Australian Statistics Bureau

ရှင်စောသု၊ စီးပွားရေးသံမှူး

ကင်ဘာရာမြို့

Loading