ပြည်ပသတင်းများ

အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌ ပဲမျိုးစုံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု မြှင့်တင်ရေး အတွက် အထွက်နှုန်းမြင့်မျိုးစေ့များကို အစိုးရက အခမဲ့ထောက်ပံ့မည်

ပြည်တွင်း၌ ပဲမျိုးစုံအား လုံလောက်စွာ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ် နိုင်ရန် ရည်ရွယ်လျက် ၂၀၂၁ ခုနှစ် မိုးသီးနှံ စိုက်ပျိုးရေးရာသီ အထူးမဟာဗျူဟာကို ချမှတ်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် နေပြီဖြစ်ကြောင်း အိန္ဒိယစိုက်ပျိုးရေးနှင့် တောင်လယ်သမားများဖူလုံရေး ဝန်ကြီးဌာနက ၆-၅-၂၀၂၁ နေ့၌ သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။

အဆိုပါ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်၌ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့များနှင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုများ လုပ် ဆောင်ပြီးနောက် ပဲစင်းငုံ၊ ပဲတီစိမ်းနှင့် မတ်ပဲတို့၏ စိုက်ဧကနှင့်အထွက်နှုန်း တိုးမြင့်ရေး အသေးစိတ် အစီအမံများကို ချမှတ်ပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ၎င်းမဟာဗျူဟာအရ ပြည်နယ်များနှင့် ဗဟိုမျိုးစေ့ဌာနများရှိ အထွက်နှုန်းမြင့်မားသော သီးနှံမျိုးစေ့များကို အခမဲ့ဖြန့်ဖြူးလျက် သီးညှပ် နှင့် သီးသန့်စိုက်ပျိုးမှု ဧရိယာကို တိုးချဲ့မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မိုးသီးနှံ စိုက်ပျိုးရေးရာသီ ၌ တန်ဖိုးအားဖြင့် ရူပီး‌ငွေ ၈၂.၀၁ ကုဋေရှိသော သီးနှံမျိုးစေ့ထုပ် (seed mini kits) ပေါင်း ၂၀၂၇၃၁၈ ထုပ်ကို ဖြန့်ဝေပေးရန် အဆိုပြုထားကြောင်း ဖော်ပြပါသည်။

အိန္ဒိယအစိုးရသည် ပဲစင်းငုံအား သီးညှပ် (Intercropping) စိုက်ပျိုးရန်အတွက် လွန်ခဲ့ သော ၁၀ နှစ်အတွင်း အထွက်နှုန်း ၁ ဟက်တာလျှင် ၁၅ ကွင်တယ်အောက် လျော့နည်းခြင်းမရှိ သော အသိအမှတ်ပြုမျိုးစေ့များ (certified seeds) အပါအဝင် မျိုးစေ့ထုပ် ၁၃၅၁၇၁၀ ထုပ်ကို လည်းကောင်း၊ ပဲတီစိမ်းကို သီးညှပ်စိုက်ပျိုးရန်အတွက် လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်အတွင်း အထွက်နှုန်း ၁၀ ကွင်တယ်/ ဟက်တာအောက် လျော့နည်းခြင်းမရှိသည့် မျိုးစေ့ထုပ် ၄၇၃၂၉၅ ထုပ်ကို လည်းကောင်း အခမဲ့ဖြန့်ဖြူးမည်ဖြစ်သည်။ မတ်ပဲသီးနှံကိုမူ သီးညှပ်စိုက်ပျိုးရန်အတွက် လွန်ခဲ့ သော ၁၀ နှစ်အတွင်း အထွက်နှုန်း ၁၀ ကွင်တယ်/ဟက်တာအောက် လျော့နည်းခြင်းမရှိသည့် မျိုးစေ့ထုပ် ၉၃၈၀၅ ထုပ်နှင့် Sole Crop အဖြစ် သီးသန့်စိုက်ပျိုးရန်အတွက် လွန်ခဲ့သော ၁၅ နှစ်အတွင်း အထွက်နှုန်း ၁၀ ကွင်တယ်/ ဟက်တာ အောက် လျော့နည်းခြင်းမရှိသည့် မျိုးစေ့ထုပ် ၁၀၈၅၀၈ ထုပ်တို့ကို ဖြန့်ဝေမည်ဖြစ်သည်။

အထက်ပါ သီးညှပ်နှင့် သီးသန့် စိုက်ပျိုးရန် ဖြန့်ဝေမည့်မျိုးစေ့များသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ် မိုးသီးနှံ စိုက်ပျိုးရေးရာသီအတွင်း ဧရိယာဟက်တာပေါင်း ၄.၀၅ သိန်းအားလွှမ်းခြုံမှုရှိမည်ဖြစ်ပြီး ဗဟိုအစိုးရ၏ ရန်ပုံငွေမှ ကျခံဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ပြည်နယ်အစိုးရများ၏ အစီအစဉ်ဖြင့် ယခုနှစ် မိုးသီးနှံပဲမျိုးစုံအား ပုံမှန်စိုက်ဧကထက် ပိုမိုတိုးချဲ့မှုများတွင်လည်း ဗဟို အစိုးရက ရန်ပုံငွေမျှဝေ ကျခံမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။

အိန္ဒိယစိုက်ပျိုးရေးနှင့် တောင်လယ်သမားများဖူလုံရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ သတင်းထုတ် ပြန်ချက်၌ ပဲစင်းငုံ သီးညှပ်စိုက်ပျိုးမှုအား အန္တရာပရာဒေ့ရှ်၊ ချတ္တဂါ၊ ဂူဂျရတ်၊ ဟာရီယာနာ၊ ကာနာတကာ၊ မဒ္ဒရာပရာဒေ့ရှ်၊ မဟာရဋ္ဌ၊ ရာဂျပ်စတန်၊ တမီနာဒူ၊ တဲလန်ဂါနာနှင့် ဥတ္တာ ပရာ‌ဒေ့ရှ် ပြည်နယ် ၁၁ ခုရှိ ခရိုင်ပေါင်း ၁၈၇ ခုတွင် စိုက်ပျိုးမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။           ပဲတီစိမ်းသီးညှပ်စိုက်ပျိုးမှုကို အန္တရာပရာဒေ့ရှ်၊ ဂူဂျရတ်၊ ဟာရီယာနာ၊ ကာနာတကာ၊ မဟာ ရဋ္ဌ၊ ရာဂျပ်စတန်၊ တမီနာဒူ၊ တဲလန်ဂါနာနှင့် ဥတ္တာပရာ‌ဒေ့ရှ် ပြည်နယ် ၉ ခုရှိ ခရိုင်ပေါင်း ၈၅ ခုတွင် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။ မတ်ပဲသီးနှံ သီးညှပ်စိုက်ပျိုးခြင်းအား အန္တရာပရာဒေ့ရှ်၊ ကာနာတကာ၊ မဒ္ဒရာပရာဒေ့ရှ်၊ မဟာရဋ္ဌ၊ တမီနာဒူနှင့် ဥတ္တာပရာ‌ဒေ့ရှ် ပြည်နယ် ၆ ခုရှိ ခရိုင် ပေါင်း ၆၀ ခုတွင် ဖော်ဆောင်မည်ဖြစ်ပြီး သီးသန့်စိုက်ပျိုးမှုမှာ ၄င်းပြည်နယ် ၆ ခုကို လွှမ်းခြုံမှု ရှိမည်ဖြစ်သည်။

အိန္ဒိယစိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ဖော်ပြချက်အရ ယခုနှစ် မိုးသီးနှံ ပဲမျိုးစုံမျိုးစေ့ ထောက်ပံ့မှု အစီအစဉ်အား ခရိုင်အလိုက် ထိရောက်စွာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်နိုင်ရေး အတွက်ဗဟိုနှင့် ပြည်နယ်အဆင့် အစိုးရဌာနများအကြား စဉ်ဆက်မပြတ် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှု များကို လုပ်ဆောင်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးကျင့်စဉ်ကောင်းများနှင့်အညီ ထုတ်လုပ်နိုင် စေရန် အတွက်သီးနှံစိုက်ပျိုးသည့် ရာသီကာလအတွင်း ခရိုင်စိုက်ပျိုးရေးရုံးများနှင့် ATMA network တို့မှတစ်ဆင့် ခရိုင်အဆင့် သင်တန်းများကို ပို့ချမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ခရိုင်အဆင့်၌ အတည်ပြုသတ်မှတ်ထားသည့် နေရာဒေသများသို့ သီးနှံမျိုးစေ့များ ဖြန့်ဖြူးခြင်းကို ၁၅-၆-၂၀၂၁ နေ့အပြီး ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရ ပါသည်။

Source:         To achieve self-sufficiency in pulses Union Government formulates strategy for Kharif 2021, 6-5-2021, Press Information Bureau of India

နေအေးလွင်၊ စီးပွားရေးသံမှူး

နယူးဒေလီမြို့

Loading