ပြည်ပသတင်းများ

၁၀ နှစ်တာကာလအတွင်း လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ၌ အလုပ်အကိုင်နေရာအသစ်များ ဖန်တီးပေးနိုင်သည့် အကျိုး ရလဒ်ကောင်းများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့

ကူးစက်ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကြောင့် အလုပ်အကိုင်ရရှိမှုများ ကျဆင်းနိုင်ကြောင်း ခန့်မှန်းထားသော်လည်း ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်ကုန်ဆုံးချိန်တွင် စာရင်းများအရ လယ်ယာကဏ္ဍနှင့် သက်ဆိုင်သည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၌ ၁၀ နှစ်တာကာလအတွင်း အလုပ်အကိုင်အသစ်များ ပိုမိုဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်း အစိုးရက ထုတ်ပြန်သည့်သတင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။

Technical Communiqué of the Confederation of Agriculture and Livestock of Brazil (CNA) ၏ အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ပေါ်မှု မှတ်တမ်း ပြုစုခြင်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်စာရင်းများအပေါ် သုတေသနပြုချက်များအား စီးပွားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီ လမှ ဒီဇင်ဘာလအထိ စာရင်းများအရ လယ်ယာကဏ္ဍတွင် အလုပ်အကိုင်နေရာအသစ် ၆၁,၆၃၇ နေရာရရှိခဲ့ကြောင်းနှင့် ပုံမှန်လုပ်ငန်းများအတွက် အလုပ်အကိုင်နေရာပေါင်း ၈၅,၅၈၅,၀၀၀ နေရာရှိကြောင်း အစိုးရ၏ သတင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် ပုံမှန်အလုပ်အကိုင်များဖြစ်သည့် စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများ၌ အလုပ်အကိုင်နေရာအသစ်များ ပိုမိုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရာ ပဲပုတ်စေ့ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု တွင် အလုပ်အကိုင်နေရာပေါင်း ၁၃,၃၉၆ နေရာ၊ ကော်ဖီစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုတွင် အလုပ်အကိုင် နေရာ ၆,၂၈၄ နေရာ၊ နွားမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများတွင် အလုပ်အကိုင်နေရာ ၁၁,၅၉၈ နေရာနှင့် ဝက်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများတွင် ၅,၉၉၃ နေရာတို့ကို အလုပ်အကိုင်ဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့သည်။

ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များအရ ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံ၏ အရှေ့တောင်ပိုင်း အထူးသဖြင့် ဆောင်ပိုလိုတွင် စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍရှိ အလုပ်အကိုင် ၄ နေရာအနက် ၃ နေရာသည် အလုပ်အကိုင် နေရာသစ်ဖန်တီးပေးနိုင်မှုဖြစ်ပြီး ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် အလုပ်အကိုင်နေရာသစ်ပေါင်း ၄၆,၄၇၅ နေရာအထိ ဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့သည်။

ထွန်းအောင်ဇော်၊ စီးပွားရေးသံမှူး

ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံ

သတင်းရင်းမြစ် – Job creation in the agricultural sector has the best result in 10 years

Loading