ပြည်ပသတင်းများ

တရုတ်နိုင်ငံတွင် ပြည်ပမှကုမ္ပဏီများလာရောက်၍ လုပ်ငန်း များ ထူထောင်လုပ်ကိုင်ရာတွင် လိုအပ်သည့်အချက်အလက် များအား ကြည့်ရှု့နိုင်မည့် web link များ

ကမ္ဘာ့ဒုတိယစီးပွားရေးအင်အားအကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သည့်တရုတ် ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်း အမြင့်ဆုံးစီးပွားရေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး အများဆုံး တင်ပို့ သူလည်းဖြစ်ပါသည်။ ကမ္ဘာ့ဖွံ့ဖြိုးမှုအမြင့်ဆုံး စားသုံးသူစျေးကွက်ရှိပြီး ကုန်ပစ္စည်းများအား ဒုတိယအများဆုံး တင်သွင်းသူလည်းဖြစ်ပါသည်။ ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာပစ္စည်းများအား အများဆုံး တင်သွင်းသူဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာပေါ်တွင်ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ဆက်စပ်ကုန်ပစ္စည်းများအား ကုန်သွယ်မှု အများဆုံး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့်နိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မှုတွင် အရေးပါသည့် အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်လျက်ရှိပြီး များမကြာမီနှစ်များအတွင်း၌ ကုန်သွယ်မှုအဖွဲ့အစည်းများ၊ စာချုပ် များ၌ ပိုမိုပါဝင်လာခဲ့ပါသည်။

တရုတ်နိုင်ငံ၌ လုပ်ငန်းများ စတင်လုပ်ကိုင်ရန် မှတ်ပုံတင်မည့် နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများ အနေဖြင့် ဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲ့များထံတွင် တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ခွင့်ရရှိနိုင်ရန် လိုအပ်ပြီး လျှောက်ထားတင်ပြရသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ များစွာရှုပ်ထွေးလျက်ရှိကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိ ရပါသည်။ သို့ရာတွင် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၏ ကြီးမားကျယ်ပြန့်သည့် ဈေးကွက်အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်နိုင်ရန် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများမှ လုပ်ငန်းများ အပြိုင်အဆိုင်လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ၍ supply chain များ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။ တရုတ်နိုင်ငံတွင် ကြီးမား ကျယ်ပြန့်သည့် ဈေးကွက်ရှိခြင်း၊ ဈေးကွက်လိုအပ်ချက် မြင့်တက်လျက်ရှိခြင်း၊ ပြည့်စုံကောင်းမွန် သည့် စက်မှုလုပ်ငန်းစနစ်ရှိခြင်း၊ လုပ်သားအင်အားနှင့် လူမှုပတ်ဝန်းကျင် တည်ငြိမ်မှုရှိခြင်း ကြောင့် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်လျက်ရှိကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိ ရပါသည်။

သို့ဖြစ်ပါ၍ တရုတ်နိုင်ငံသို့ ပြည်ပနိုင်ငံများမှ လုပ်ငန်းရှင်များလာရောက်၍ လုပ်ငန်း များ ဆောင်ရွက်ရာတွင် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ရရှိရေးအတွက် လျှောက်ထားရာတွင် လိုအပ်မည့်အချက် အလက်များအား ကြည့်ရှု့နိုင်မည့် web link များနှင့်ပတ်သက်၍ လေ့လာတင်ပြလိုပါသည်။

တရုတ်နိုင်ငံသို့ ပြည်ပနိုင်ငံများမှ လုပ်ငန်းရှင်များ လာရောက်၍ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ရရှိရေးအတွက် လျှောက်ထားရာတွင် လိုအပ်မည့် အချက် အလက်များအား တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ အမျိုးသားကောင်စီ၏ တရားဝင် web site ဖြစ်သည့် http:// english.www. gov.cn/servi ces/doing business/2014/08/23/content 281474982978400.htm တွင် ဖော်ပြထားပြီး အဆိုပါ website တွင် တရုတ်နိုင်ငံ၌ ပြည်ပ နိုင်ငံများမှ လုပ်ငန်းများလာရောက်ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများအနေဖြင့် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ရရှိရန် လျှောက်ထားရာတွင် တင်ပြရန် လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များ (Documents required for registration of foreign-funded companies)၊ တရုတ်နိုင်ငံအတွင်းသို့ နိုင်ငံခြားမှ လာရောက် လုပ်ကိုင်သည့် လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် ကုန်စည်များထုတ်လုပ်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ခြင်း တို့ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် တင်ပြရန် လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်း အထောက်အထား၊ လက်မှတ်များ (Documents and certificates required for business opening registration for foreign (Area) enterprises engaged in production and operating activities within the territory of China)၊ နိုင်ငံခြားလုပ်ငန်း ရှင်များအနေဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံ၌ လာရောက် အခြေစိုက်၍ ရုံးခွဲများ လာရောက်တည်ထောင်ရာတွင် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ရရှိနိုင်ရေးအတွက် လျှောက်ထား တင်ပြရန် လိုအပ်သည့်အချက်အလက်များ (Docum -ents for establishment registration of resident representative offices of foreign (region) enterprises)ပြည်ပမှ လုပ်ငန်းများ အနေဖြင့် စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာရုံးခွဲများ လာရောက် ဖွင့်လှစ်ရန် လျှောက်ထားရာတွင် တင်ပြရန် လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များ (Documents required for establishment registration of branches (administrative offices) of foreign-funded enterprise)၊ ကုမ္ပဏီမဟုတ်သည့် နိုင်ငံခြားလုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ ရုံးခွဲများ လာရောက်ဖွင့်လှစ်ရန် လျှောက်ထား ရာတွင် လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များ (For establishment registration of branches (administrative offices) of foreign-funded enterprises (non-company)) တို့ကို ဖော်ပြ ထားသည့်အတွက် အသေးစိတ်လေ့လာ ကြည့်ရှု့နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

အလားတူပင် နိုင်ငံခြားလုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံတွင် လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် မှတ်ပုံတင်ရာတွင် လိုအပ်သည့်အဆင့်များ၊ အချက်အလက်များအား https:// www. Sfconsulti ngbd.com/asia/china-foreign-company-registration-wholly-owned/ register-company-china/, https://www.registrationchina.com/set-up-a-company/, https://www.saporedicina.com/english/how-to-start-a-company-in-china/တွင် ဖော်ပြ ထားသည့်အတွက် လိုအပ်သလို ကိုးကားအသုံးပြုနိုင်ပါကြောင်း ရှာဖွေလေ့လာ တင်ပြအပ်ပါသည်။

ရွှေစင်ဉီး၊ စီးပွားရေးသံမှူး

ပေကျင်းမြို့

Loading