ပြည်ပသတင်းများ

ဇူလိုင်လအတွင်း စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ လက်လီလုပ်ငန်းများ၏ ရောင်းရငွေတွင် အွန်လိုင်းဖြင့်ရောင်းရငွေမှာ ၁၁ ရာခိုင်နှုန်း ပါဝင်

စင်ကာပူနိုင်ငံ၊ စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနက ၄-၉-၂၀၂၀ ရက်နေ့ တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သော စာရင်းအရ  ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင် စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ လက်လီလုပ်ငန်းများ၏ ရောင်းရငွေသည် စင်ကာပူဒေါ်လာ ၃.၃ ဘီလီယံရှိကြောင်းနှင့် အဆိုပါ ရောင်းရငွေများအနက် ၁၁ ရာခိုင်နှုန်းမှာ အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် ရောင်းရငွေဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။

ဇူလိုင်လအတွင်း လက်လီရောင်းရငွေသည် ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၈.၅ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့ပါသည်။ လက်လီလုပ်ငန်းများအနက်မှ ရောင်းအားကျဆင်းမှု အဆိုးဆုံး ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သောလုပ်ငန်းမှာ အစားအသောက်နှင့် အဖျော်ယမကာလုပ်ငန်းများဖြစ်ပြီး၊ Supermarkets နှင့် Hypermarkets တို့၏ ရောင်းရငွေမှာ ၂၈.၆ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ကွန်ပျူတာ/ ဆက်သွယ်ရေး ကိရိယာပစ္စည်းများရောင်းချသည့် လုပ်ငန်းများ၏ ရောင်းရငွေမှာ ၂၇.၄ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ခဲ့ ပါသည်။ အစားအသောက်နှင့် အဖျော်ယမကာလုပ်ငန်းများ၏ ရောင်းရငွေမှာ ယခင်နှစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၂၅.၄ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့ပြီး၊ တန်ဖိုးအားဖြင့် စင်ကာပူဒေါ်လာ ၆၆၅ သန်း ရောင်းချခဲ့ရပါသည်။ အဆိုပါရောင်းရငွေ၏ ၂၁.၁ ရာခိုင်နှုန်းမှာ အွန်လိုင်းဖြင့် ရောင်းချခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ လက်လီလုပ်ငန်းများ၏ ရောင်းရငွေတွင် အွန်လိုင်းဖြင့် ရောင်းရငွေပါဝင်မှု အများဆုံး ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော အခြားလုပ်ငန်းများမှာ ကွန်ပျူတာနှင့် ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာပစ္စည်းများ ရောင်းချသည့်လုပ်ငန်း (၄၉.၁ ရာခိုင်နှုန်း)၊ ပရိဘောဂနှင့် အိမ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ ရောင်းချ သည့်လုပ်ငန်း (၂၁.၈ ရာခိုင်နှုန်း) နှင့် Supermarkets နှင့် Hypermarkets (၁၁.၄ ရာခိုင်နှုန်း) တို့ ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားပါသည်။

သတင်းရင်းမြစ်  ။   Department of Statistics, Singapore

မြတ်နိုး၊ စီးပွားရေးသံမှူး

စင်ကာပူ

Loading