ပြည်ပသတင်းများ

ကုန်သွယ်ရေးသက်သာခွင့်နှင့် အကောက်ခွန်ဖြေလျှော့ရေး ဥပဒေမူကြမ်း ကြေညာခဲ့

အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် သက်တမ်းကုန်လွန်နေသည့် ကုန်သွယ် ရေးအစီအစဉ် (၃) ခုဖြစ် သော ယေဘူယျအကောက်ခွန်သက်သာခွင့်အစီအစဉ် (Generalized System of Preferences – GSP)၊ အထွေထွေအကောက်ခွန်ဥပဒေမူကြမ်း (Miscellaneous Tariff Bill – MTB) နှင့် အမေရိကန် ကုန်ထုတ်လုပ်သူများ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မှုဥပဒေ (American Manufacturing Competitiveness Act – AMCA) တို့အား ပြင်ဆင်မွမ်းမံပြီး ပြန်လည်ခွင့်ပြုနိုင်ရန် ကုန်သွယ်ရေးသက်သာခွင့်နှင့် အမေရိကန် ကုန်ထုတ်လုပ်သူများ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မှုဥပဒေ – ၂၀၂၁ (မူကြမ်း) ကို အမေရိကန်၊ အထက်လွှတ်တော် ဘဏ္ဍာရေးကော်မတီ ဥက္ကဌဖြစ်သူ Mr. Ron Wyden က ၁၈-၅-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် ကြေညာ ခဲ့ပါသည်။

အဆိုပါ ဥပဒေ(မူကြမ်း)တွင် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံအချို့မှ အမေရိကန်ဈေးကွက်သို့ ကုန်စည် အချို့အား အကောက်ခွန်ကင်းလွှတ်ခွင့်ဖြင့် တင်သွင်းခွင့် GSP အစီအစဉ်ကို ၂၀၂၇ ခုနှစ်အထိ သက်တမ်း တိုးမြှင့်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အဆိုပါ GSP အစီအစဉ်တွင် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသည့် နိုင်ငံများအနေနှင့် လူ့အခွင့်အရေး၊ အမျိုးသမီးများ၏ စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိမှု၊ အလုပ်သမား အရေး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး၊ ဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ကုန်သွယ်ရေးနှင့် အခြားသောကိစ္စရပ်များအပေါ် လိုက်နာမှုရှိရေးတို့ကို ထည့်သွင်းစည်းစားနိုင်ရန် ဥပဒေတွင်ထည့် သွင်း ပြင်ဆင်ထားကြောင်း သိရပါသည်။

အဆိုပါဥပဒေ(မူကြမ်း)တွင် အချို့သောကုန်ထုတ်လုပ်ရာတွင် လိုအပ်သည့်သွင်းကုန်များ နှင့် ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှု မများသည့် သွင်းကုန်တချို့အပေါ်တွင် အကန့်အသတ်ဖြင့် အကောက်ခွန် သက်သာခွင့်ပေးရန် အထွေထွေအကောက်ခွန်ဥပဒေမူကြမ်း – MTB ကို ပြန်လည် ခွင့်ပြုပေးသွား မည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

အဆိုပါ ဥပဒေမူကြမ်းသည် အမေရိကန်နိုင်ငံနှင့် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသည့် ကုန်သွယ်ဖက် နိုင်ငံများ နှစ်ဖက်လုံးအပေါ် အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများတွင်လည်း လူ့အခွင့်အရေး၊ အလုပ်သမားနှင့် ပတ်ဝန်ကျင် ထိန်းသိမ်းရေး စံချိန်စံညွှန်းများကို တိုးမြှင့် ဆောင် ရွက်လာနိုင်မည်ဖြစ်သကဲ့သို့ အမေရိကန် ကုန်ထုတ်လုပ်သူများအတွက်လည်း အကျိုးရလာဒ်များ ခံစားရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း Mr. Wyden က ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

Source:      https://www.finance.senate.gov/chairmans-news/wyden-announces-legislation-to-extend-trade-preferences-and-tariff-relief

ခင်မြမြထွေး၊ စီးပွားရေးသံမှူး

ဝါရှင်တန်မြို့

Loading