ပြည်ပသတင်းများ

Green Hydrogen စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှု

ဂျာမနီနိုင်ငံရှိ ဖက်ဒရယ်စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာန  (BMZ) သည် ဝန်ထမ်းအင်အားပေါင်း(၁၂၀၀)ခန့်နှင့် ဘာလင်မြို့နှင့်ဘွန်းမြို့တို့တွင် ရုံးစိုက်ပြီး ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည်။ BMZဝန်ထမ်းအချို့သည် ဂျာမန်သံရုံးများတွင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု မူဝါဒပိုင်း သို့မဟုတ် ကမ္ဘာတစ်ဝှန်းရှိ နိုင်ငံတစ်ကာအဖွဲ့အစည်းများအတွက်လည်း အလုပ်လုပ် ကိုင်ကြပါသည်။ BMZနှင့် ပူးပေါင်းအကောင်အထည်ဖော်နေသော အဖွဲ့အစည်းများမှာ GIZ, KfW Development Bank, Centre for International Migration and Development (CIM), Federal Institute for Geosciences and Natural Resources (BGR), National Metrology Institute (PTB) တို့ဖြစ်ကြပါသည်။

BMZ က ဂျာမနီနိုင်ငံတွင် Green hydrogen နှင့် PtX (power to X) ထုတ်လုပ်မှုကို စီးပွားရေး အခွင့်အလမ်းတစ်ခုအနေနှင့် တိုးတက်လာစေရန် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည်။ ယင်းသို့ ထုတ်လုပ်နိုင်ရန် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲအရင်းအမြစ်များ (renewable sources) မှရရှိသည့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပမာဏများစွာလိုအပ်ရာ ဂျာမနီနိုင်ငံအနေဖြင့် PtX ထုတ်ကုန်များစွာတင်သွင်း ရမည်ဖြစ်သည်။ PtX ဆိုသည်မှာ ဇီဝလောင်စာများမှသမရိုးကျနည်းလမ်းဖြင့် ထုတ်ကုန်တစ်ခု ထုတ်လုပ်ရန် အသုံးပြုသည့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားထုတ်လုပ်မှု ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပြီး ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ အရင်း အမြစ်များကိုအသုံးပြုလာကြသောအခါ PtX သည် ဂေဟစနစ်ကိုထိခိုက်မှုမရှိစေဘဲ ခေတ်မီ အဆင်ပြေမှုများကို ပံ့ပိုးပေးလာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။  Green hydrogen နည်းပညာသည် ပြန်လည် ပြည့်ဖြိုးမြဲလျှပ်စစ်ဓါတ်အားကို တိုက်ရိုက်မရရှိနိုင်သည့် အခြေအနေတွင်များစွာ အသုံး ဝင်ပြီး ဇီဝဓါတ်ငွေ့ ထုတ်လွှတ်မှုကို လျော့ပါးစေမည်ဖြစ်သည်။

BMZ အနေဖြင့် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲအရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြုထားသည့် Green hydrogen ထုတ်လုပ်ခြင်းကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာအဖွဲ့များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သည့် အခွင့်အလမ်းတစ်ခု အနေဖြင့်ရှုမြင်သုံးသပ်၍ ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကြွယ်ဝမှုရှိသည့် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနှင့် ထွန်းသစ်စနိုင်ငံများ၏ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုအတွက် တန်ဘိုးကွင်းဆက်ပြောင်းလဲမှု၊ စွမ်းအင် လုံခြုံမှုနှင့် အလုပ်အကိုင်ရရှိနိုင်မှုပိုင်းတို့ကို များစွာပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန်လည်း ရည်ရွယ်ထားရှိပါသည်။

PtX ထုတ်ကုန်များဈေးကွက်ရရှိအောင် နည်းပညာတိုးတက်မှုနှင့် ထုတ်လုပ်မှုစရိတ် နည်းစေပြီး ဝယ်လိုအားတိုးတက်လာစေခြင်းတို့ဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဂျာမန် လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် နည်းပညာနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုများကိုအသုံးချ၍ green refineries များ တည်ဆောက်ကာ ဟိုက်ဒရိုဂျင်နည်းပညာအတွက် ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်သူများဖြစ်လာစေရန် မျှော်မှန်းထားသည်။ ဂျာမန်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များ၏နည်းပညာနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုများကို ဝန်ကြီးဌာန၏ စီမံကိန်းများတွင်ပေါင်းစပ် ပါဝင်လာစေရန်၂၀၁၉ခုနှစ်မှစ၍ စွမ်းအင်ဆိုင်ရာ မိတ်ဘက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ် (Business Alliance on Energy) ကို စတင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ဂျာမနီအစိုးရသည် National hydrogen strategy ပထမအဆင့်(၂၀၂၀-၂၀၂၃) နှင့် ဒုတိယအဆင့် (၂၀၂၃-၂၀၃၀)တို့ကို climate-neutral hydrogen  ထုတ်လုပ်မှု တိုးမြှင့် ရန်နှင့် ကမ္ဘာတွင် ဟိုက်ဒရိုဂျင်နည်းပညာထုတ်လုပ်ပံ့ပိုးသူဖြစ်လာရန် ရည်ရွယ်၍ချမှတ် ဆောင် ရွက်လျှက်ရှိသည်။ ဂျာမနီနိုင်ငံနှင့်မိတ်ဘက်နိုင်ငံများတွင် green hydrogen ထုတ်လုပ်မှု Pilot projects များ အကောင်အထည်ဖော်ရန်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည်။ မော်ရိုကိုနိုင်ငံ Ouarzazate တွင်ရှိသော ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဆိုလာစွမ်းအင်စက်ရုံသည် ဂျာမနီနိုင်ငံအကူအညီဖြင့်တည်ဆောက် ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး လူဦးရေ ၁.၃ သန်းကို စွမ်းအင်ရရှိရန် ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်။

BMZ အနေနှင့် မိတ်ဘက်နိုင်ငံများတွင် green hydrogen ထုတ်လုပ်မှုပိုင်းကို အဓိက ဆောင်ရွက်ပြီး အခြားသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများဖြစ်သည့် ဖက်ဒရယ်စီးပွားရေးနှင့်စွမ်းအင် ဝန်ကြီးဌာန၊ ဖက်ဒရယ်ပတ်ဝန်းကျင်၊ သဘာဝထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ညူကလီယားလုံခြုံရေး ဝန်ကြီး ဌာနတို့က ထုတ်ကုန်များ ဈေးကွက်ရရှိမှုပိုင်းကို ဆောင်ရွက်ကြပြီး ဖက်ဒရယ်ပညာရေးနှင့် သုတေသနဝန်ကြီးဌာနက pilot plants များနှင့်ဓါတ်ခွဲခန်းများအတွက် ရန်ပုံငွေပံ့ပိုးရေး ပိုင်းကို ဆောင်ရွက်ပါသည်။

Source:https://www.bmz.de/en/ministry

https://ptx-hub.org/

https://www.bmz.de/en/development-policy/green-hydrogen

သီတာဝင်းဌေး၊ စီးပွားရေးသံမှူး(မြန်မာသံရုံး၊ ဘာလင်)

Loading