ပြည်ပသတင်းများ

(၄၂) ကြိမ်မြောက် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် သစ်တောဆိုင်ရာ အာဆီယံဝန်ကြီးများအတွက် အကြိုပြင်ဆင်သည့် အဆင့်မြင့် အရာရှိကြီးများ အစည်းအဝေးအား (၂၀-၁၀-၂၀၂၀) ရက်နေ့ တွင် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှ အိမ်ရှင်အဖြစ် Virtual Meeting စနစ်ဖြင့် ကျင်းပခြင်း

(၄၂) ကြိမ်မြောက် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် သစ်တောဆိုင်ရာ အာဆီယံဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေး၊ (၂၀) ကြိမ်မြောက် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် သစ်တောဆိုင်ရာ အာဆီယံနှင့် ဆွေးနွေးဖက် သုံးနိုင်ငံဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေးနှင့်(၆)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ-အိန္ဒိယ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် သစ်တောဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးအဆင့် အစည်းအဝေးများအတွက် အကြိုပြင်ဆင်သည့် အဆင့်မြင့် အရာရှိကြီးများ အစည်းအဝေးအား (၂၀-၁၀-၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှ အိမ်ရှင်အဖြစ် Virtual Meeting စနစ်ဖြင့် လက်ခံကျင်းပခဲ့ပါသည်။

Loading