ပြည်ပသတင်းများ

(၄၁)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံလယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် သစ်တော ဆိုင်ရာဝန်ကြီးများ၏ အဆင့်မြင့်အရာရှိများ အထူးအစည်းအဝေး 1/၊ (၁၉) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ+၃ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်သစ်တောဆိုင်ရာဝန်ကြီးများ၏ အဆင့်မြင့်အရာရှိများ အထူးအစည်းအဝေး 2/နှင့် (၅)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ-ရုရှား အဆင့်မြင့်အရာရှိများ အစည်းအဝေး 3/

ဘရူနိုင်းဒါရူဆလမ်နိုင်ငံမှ ၂၀၂၀ ပြည်နှစ်အတွင်း အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပရန် အလှည့်ကျသည့် (၄၁)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် သစ်တောဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးများ၏ အဆင့်မြင့် အရာရှိများ အထူးအစည်းအဝေး၊ (၁၉)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ+၃ လယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် သစ်တော ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးများ၏ အဆင့်မြင့်အရာရှိများ အထူးအစည်းအဝေး နှင့် (၅)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ-ရုရှား အဆင့်မြင့်အရာရှိများအစည်းအဝေးများအား Virtual Meeting အဖြစ် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဩဂုတ်လ (၅)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

အဆိုပါ အစည်းအဝေးများတွင် အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေး၊ အာဆီယံ+၃ဆိုင်ရာ ထိပ်သီး အစည်း အဝေးနှင့် အာဆီယံ-ရုရှား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ၏ အထူးအစည်းအဝေးတို့မှ လမ်းညွှန်ချက် များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း၊ အာဆီယံ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် သစ်တော ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေးသို့ တင်ပြနိုင်ရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအဖွဲ့အသီးသီးမှ ထွက်ပေါ်လာသော ရလဒ်များနှင့် အာဆီယံ+၃ လယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေးနှင့်သစ်တောဆိုင်ရာ အကောင် အထည်ဖေါ် ဆောင်ရွက်မှု လုပ်ငန်းများ၏ တိုးတက်မှု အစီရင်ခံစာများ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း၍ သဘော တူညီ ချက် ရယူခြင်းနှင့် လယ်ယာကဏ္ဍနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အာဆီယံ-ရုရှား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု လုပ်ငန်းများ အား ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။ ဤအစည်းအဝေးများမှ ထွက်ပေါ် လာသော ရလဒ်များနှင့် ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ချက်များအား ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အောက်တိုဘာလအတွင်း ကျင်းပ မည့် (၄၂)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံလယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် သစ်တောဆိုင်ရာဝန်ကြီးများ အဆင့် အစည်းအဝေး၊ (၂၀)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ+၃ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး နှင့် သစ်တောဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေးနှင့် (၅)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ-အိန္ဒိယ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် သစ်တောဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးများအဆင့် အစည်း အဝေးများသို့ တင်ပြ၍ အတည်ပြုချက် ရယူမည်ဖြစ်ပါသည်။

အစည်းအဝေးများသို့ မြန်မာနိုင်ငံ၏ SOM-AMAF Leader ဖြစ်သူ စီမံကိန်းဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြား ရေးမှူးချုပ်၊ ဦးကျော်ဆွေလင်းမှ ဦးဆောင်၍ သီးနှံကဏ္ဍ၊ မွေးမြူရေးကဏ္ဍ၊ ငါးလုပ်ငန်း ကဏ္ဍ၊ သမဝါယမ ကဏ္ဍ၊ သစ်တောကဏ္ဍဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအဖွဲ့အသီးသီးမှ Focal Persons များ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြ ပါသည်။
1 / Special Senior Officials Meeting of the 41st Meeting of the ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry (Special SOM-41st AMAF)

2 / 19th Special Senior Officials Meeting of the 19th Meeting of the ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry+3 (Special SOM-19+3)

3/ The fifth ASEAN-Russian Federation Senior Officials’ Meetings on Agriculture (5th ARSOMA)

Loading