ပြည်ပသတင်းများ

အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌ ယခုနှစ်မိုးသီးနှံပဲမျိုးစုံအား ယခင်နှစ်ထက် ၁၆၂ %ကျော် ပိုမိုစိုက်ပျိုးပြီးစီးခြင်း

အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ မိုးလေဝသဌာနမှ ဇူလိုင်လ ဒုတိယပတ်အတွက် မိုးလေ ဝသအခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်နှင့်အတူ ၂၀၂၀ – ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ် အတွင်း သီးနှံစိုက်ပျိုးပြီးစီးမှု အခြေအနေကို ထုတ်ပြန် ခဲ့ရာတွင် ၁၀-၇-၂၀၂၀ နေ့အထိ အိန္ဒိယနိုင်ငံတစ်ဝန်း၌ မိုးသီးနှံစုစုပေါင်း စိုက်ပျိုးပြီးစီးမှုမှာ ဧရိယာဟက်တာ ၅၈၀ သိန်းကျော်ရှိပြီး ယခင်နှစ်အလားတူကာလထက် ၄၄% ပိုမို စိုက်ပျိုးပြီး ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။

အဆိုပါ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် အိန္ဒိယ စိုက်ပျိုးရေး၊ သမဝါယမနှင့် တောင်သူ လယ်သမားများ ဖူလုံရေးဦးစီးဌာနရှိ ကောက်ပဲသီးနှံနှင့် ရာသီဥတုစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့ (Crop Weather Watch Group) ၏ စာရင်းများအရ ယခုနှစ် မိုးရာသီ၌ ၁၀-၇-၂၀၂၀ နေ့အထိ စပါးစိုက်ဧရိယာ ဟက်တာ ၁၂၁ သိန်းခန့် စိုက်ပျိုးထားပြီးဖြစ်ရာ ယခင်နှစ်ကာလတူထက် ၂၆% ပိုမိုလျက်ရှိကြောင်း၊ အခြားနှံစားသီးနှံများမှာ ၂၉.၆% ခန့်ပိုမိုပြီး ဟက်တာ ၉၃ သိန်းကျော် စိုက် ပျိုးပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ မိုးသီးနှံ ပဲမျိုးစုံအား ယခင်နှစ်ကာလတူထက် ၁၆၂% ကျော် ပိုမိုလျက် ဧရိယာ ဟက်တာပေါင်း ၆၄ သိန်းကျော် စိုက်ပျိုးထားနိုင်ကြောင်း၊ အလားတူ ဆီထွက်သီးနှံများကိုလည်း ၈၅% ပိုမို၍ ဟက်တာ ၁၃၉ သိန်းအထိ စိုက်ပျိုးပြီးစီးခဲ့ကြောင်း၊ မုတ်သုံရာသီကာလ မိုးရွာသွန်းမှု ကောင်းစွာရရှိခြင်းက ထိုကဲ့သို့ သီးနှံများအား ယခင်နှစ် ကာလတူထက် ပိုမိုဆောလျင်စွာ စိုက်ပျိုး နိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားပါသည်။

မိုးသီးနှံ ပဲမျိုးစုံ စိုက်ပျိုးမှုအနက် အဓိကပါဝင်သည့် ပဲစင်းငုံအား ဧရိယာဟက်တာ ၂၆.၁၈ သိန်း စိုက်ပျိုးထားပြီးဖြစ်ရာ ယခင်နှစ်ကာလတူ၌ စိုက်ပျိုးနိုင်ခဲ့သော ဟက်တာ ၈.၇၅ သိန်း အပေါ်တွင် ၁၉၉ % အထိ ပိုမိုစိုက်ပျိုးပြီးစီးကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ထို့အတူ ယခုနှစ် မိုးရာသီ မတ်ပဲစိုက်ပျိုးပြီးစီးမှု ဧရိယာမှာလည်း ဟက်တာ ၁၉.၇၉ သိန်းဖြစ်ရာ ယခင်နှစ်အလားတူကာလ စိုက်ပျိုးနိုင်မှုဟက်တာ ၇.၀၉ သိန်းအပေါ် ၁၇၉ %  ပိုမိုစိုက်ပြီးကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ မိုးပဲတီစိမ်း စိုက်ပျိုးမှုမှာ ဟက်တာ ၁၅.၁၆ သိန်းရှိရာ ယခင်နှစ်ကာလတူထက် ၁၄၇ % ခန့် ပိုမိုစိုက်ပျိုးပြီး ဖြစ်သည်။

အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ သီးနှံစိုက်ဧရိယာ စုစုပေါင်း၏ တစ်ဝက်နီးပါးခန့်သည် ဆည်ရေ ရရှိခြင်း မရှိပဲ မိုးရေရရှိနိုင်မှုအပေါ် အမှီပြုလျက်ရှိရာ မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေအရ နှစ်စဉ်ဇူလိုင်လကုန် ပိုင်းခန့်အထိ စိုက်ပျိုးမှုကြာမြင့်လေ့ရှိသည်။ အိန္ဒိယမိုးလေဝသဌာန၏ ဖော်ပြချက်အရ ယခုနှစ်  ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့မှ စတင်၍ ဇူလိုင်လ ၈ ရက်နေ့အထိ မိုးဦးကောင်းမွန်မှုရှိပြီး ပျမ်းမျှမိုးရေချိန် ၂၃၄.၅ မီလီမီတာထက် ၁၃% ပိုမိုလျက် ၂၆၅.၃ မီလီမီတာ ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ အိန္ဒိယ စိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးဌာနက အထက်ဖော်ပြပါ မိုးသီးနှံ စိုက်ပျိုးပြီးစီးမှု စာရင်းများမှာ ကနဦးပြုစု ရရှိမှုဖြစ်ပြီး ပိုမိုတိကျသည့် စာရင်းရရှိမှုအပေါ်မူတည်၍ ပြောင်းလဲနိုင်ကြောင်း ဖော်ပြထားပါသည်။

နေအေးလွင်၊ စီးပွားရေးသံမှူး

မြန်မာသံရုံး၊ နယူးဒေလီမြို့

Loading