ပြည်ပသတင်းများ

ငွေလဲလှယ်နှုန်းများ (၁၀-၆-၂၀၂၁) နှင့် (၁၆-၆-၂၀၂၁)

၁၀-၆-၂၀၂၁

၁၆-၆-၂၀၂၁

အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁)ဒေါ်လာ

=

တရုတ်ယွမ်ငွေ

(၆.၃၈၅၀)ယွမ်

တရုတ်ယွမ်ငွေ (၆.၄၀၃၉)ယွမ်

တရုတ်ယွမ်ငွေ (၁)ယွမ်

=

မြန်မာကျပ်ငွေ             (၂၅၇.၈၀)ကျပ်

မြန်မာကျပ်ငွေ             (၂၅၇.၀၉)ကျပ်

ရင်းမြစ် ၊ www.xe.com

Loading