ပြည်ပသတင်းများ

စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်အသစ်ဖြင့် စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးရာတွင် တစ် ဟက်တာလျှင် ပဲပုတ်စေ့ ၂၆ အိတ်အထိ ပိုမိုထွက်ရှိ

ပဲပုတ်စေ့အများဆုံးစိုက်ပျိုးထွက်ရှိသည့် Rio Grande do Sul ပြည်နယ်တွင် နည်းစနစ် အသစ်ဖြစ်သည့် groove-camalhão system ကိုအသုံးပြု၍ စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးခဲ့ရာ ရလဒ်ကောင်းများ ရရှိခဲ့ကြောင်း၊ အဆိုပါပြည်နယ်သည် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုများကြောင့် သီးနှံစိုက်ပျိုးရာသီချိန်တွင် လုံလောက်သောမိုးရေ ချိန်ကိုမရရှိသဖြင့် အထွက်နှုန်းများလျှော့ကျခဲ့ကြောင်း သတင်းတွင်ဖော်ပြ ထားသည်။

Groove-camalhão နည်းစနစ်သည် အခြေခံအားဖြင့် စိုက်ပျိုးမည့်မြေဘောင်အား မြင့် မြင့်တင်၍ မြေဘောင်များအကြားတွင် စက်ဖြင့်ရေသွင်းပြီး သီးနှံများစိုက်ပျိုးခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်အသစ်အား ပဲပုတ်စေ့နှင့်ပြောင်းအပါအဝင် ကုန်းမြင့်ဒေသများတွင်စိုက်ပျိုးသည့် သီးနှံ(၆) မျိုးအား မြေနိမ့်ဒေသတွင် စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးလျက်ရှိကြောင်း သတင်းတွင်ဖော်ပြထားသည်။

သီးနှံစိုက်ပျိုးထားသည့် မြေဘောင်များအကြားတွင် ရေသွင်းစိုက်ပျိုးမှုသည် သီးနှံ အထွက်နှုန်းကို တိုးတက်စေကြောင်း၊ ပထမအကြိမ်ရိတ်သိမ်းမှုများအရ ပုံမှန်နည်းစနစ်ဖြင့် စိုက် ပျိုးထွက်ရှိသည့် သီးနှံထွက်ရှိမှုနှိုင်းယှဉ်ပါက နည်းစနစ်အသစ်ကိုအသုံးပြုမှုကြောင့် ပျမ်းမျှထွက် ရှိမှုသည် ၁ ဟက်တာလျှင်ပဲပုတ်စေ့ ၂၀ အိတ် (၁ အိတ်လျှင် ၆၀ ကီလိုဂရမ်) ကျော်ပိုမိုထွက်ရှိ ကြောင်း သတင်းတွင်ဖော်ပြထားသည်။ ဒုတိယသီးနှံ ရိတ်သိမ်းမှုတွင် ၁ ဟက်တာလျှင် ၂၆ အိတ် အထိထွက်ရှိခဲ့ကြောင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးနည်းစနစ်အသစ် sulco-camalhão ကိုအသုံးပြုသည့် အတွက် ၁ ဟက်တာလျှင် ၆၃၇ ဟဲရာပိုမိုအသုံးပြုရကြောင်း သတင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။ ၂ နှစ်ကြာပြုလုပ် ခဲ့သည့်  Sulco သုတေသနစီမံကိန်းတွင် သုတေသနပညာရှင်များ၊ နည်းပညာရှင်များနှင့် စိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်သူများ ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြောင်း သတင်းတွင်ဖော်ပြထားသည်။

sulco-camalhão နည်းစနစ်ကိုအသုံးပြု၍ စိုက်ပျိုးရာတွင် ရလဒ်ကောင်းများရရှိခဲ့ပြီး အထွက်နှုန်းလည်း တည်ငြိမ်မှုရှိကြောင်း သတင်းတွင်ဖော်ပြထားသည်။ သမားရိုးကျနည်းဖြင့် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရာတွင် မိုးရေချိန်လုံလောက်စွာမရရှိခြင်းနှင့် မိုးများခြင်းများကြောင့် ပဲပုတ်စေ့ နှင့်ပြောင်းစိုက်ပျိုးမှုများတွင် အထွက်နှုန်းများကျဆင်းခဲ့ကြောင်း၊ သီးနှံစိုက်ပျိုးချိန်တွင် လိုအပ် သောရာသီဥတုရရှိမှသာ အထွက်နှုန်းများ ကောင်းမွန်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် စိုက်ပျိုးနည်းစနစ် အသစ် groove-chameleon ဖြင့် စိုက်ပျိုးခြင်းတွင် လိုအပ်သောရေကိုသွင်းယူ စိုက်ပျိုးခြင်းဖြစ် သဖြင့် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုတွင် ကြိုတင်ခန့်မှန်း နိုင်စွမ်းရှိကြောင်း မိုးလေဝသဆိုင်ရာသုတေသန ပညာရှင် José Maria Parfitt က သတင်းဌာနသို့ ပြောကြားခဲ့သည်။ စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်အသစ် groove-chameleon အား သုတေသနပြုလုပ်ရာတွင် အစိုးရနှင့်ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များ ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သတင်းတွင်ဖော်ပြထားသည်။

စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်အသစ်ဖြင့် သုတေသနပြုစမ်းသပ်စိုက်ပျိုးရာတွင် ၁ ဟက်တာလျှင် ပဲပုတ်စေ့ ၅၀၀၀ ကီလိုဂရမ်အထိ ထွက်ရှိနိုင်ကြောင်း၊ ပြောင်းစိုက်ပျိုးရာတွင် နည်းစနစ်အသစ် အား အသုံးပြု စိုက်ပျိုးခဲ့ရာ ပြောင်းတန်ချိန် ၁၂ တန်အထိ နှစ်စဉ်တိုးတက်လာမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ သီးနှံစိုက်ပျိုးချိန်တွင် ရာသီဥတုအပေါ်စိုးရိမ်ပူပန်ရန်မလိုတော့ကြောင်း သတင်းတွင်ဖော်ပြထားသည်။

စိုက်ပျိုးရေးနည်းစနစ်သစ်သုတေသနစီမံကိန်း စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုနှစ် ကာလတွင် ဆိုးရွားသည့်မိုးခေါင်မှုနှင့်ကြုံတွေ့ခဲ့သဖြင့် ပြည်နယ်၏စိုက်ပျိုးရေးတစ်ခုလုံးတွင် အထွက်နှုန်းများလျှော့ကျခဲ့သော်လည်း သုတေသနစိုက်ခင်းများတွင် ပုံမှန်အထွက်နှုန်းထက် ၁ ဟက် တာလျှင် ၂၀ အိတ် ပိုမိုထွက်ရှိပြီး ၁ ဟက်တာလျှင် ပျမ်းမျှ ၆၆.၃ အိတ်အထိထွက်ရှိခဲ့ကြောင်း သတင်းတွင်ဖော်ပြထားသည်။

လတ်တလောကာလဖြစ်သည့် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှစ်ရိတ်သိမ်းရာသီတွင် သုတေသန စိုက်ခင်းများမှ သီးနှံထွက်ရှိမှုသည် ယခင်နှစ်ကထက် ပိုမိုခဲ့ကြောင်း၊ Anthill (RS) ရှိ သုတေသန စိုက်ခင်းမှ ၁ ဟက်တာလျှင် ပဲပုတ်စေ့ ၁၀၅.၈ အိတ်အထိ ထွက်ရှိခဲ့ပြီး မျှော်မှန်းထားသည့် ၁ ဟက်တာ ၁၀၇ အိတ်(၁ ဟက်တာ ၆.၄ တန်)နှင့် နီးကပ်ခဲ့ကြောင်း  Federal University of Santa Maria (UFSM) က ပြောကြားခဲ့သည်။

လတ်တလောစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သည့် ပုံမှန်နည်းစနစ်ဖြင့် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုမှ ၁ဟက်တာ လျှင်ပဲပုတ်စေ့ ၅၀ မှ ၇၀ အိတ်အတွင်းသာထွက်ရှိသော်လည်း စိုက်ပျိုးရေးနည်းစနစ်အသစ် ဖြစ်သည့် groove-camalhão ဖြင့် ရေသွင်းစိုက်ပျိုးခဲ့သည့် သီးနှံစိုက်ခင်းများ၏ ထွက်ရှိမှုသည် ၁၀၅.၈ အိတ်အထိ အံ့အားသင့် ဖွယ်ထွက်ရှိခဲ့ကြောင်း၊ သုတေသနပြုစိုက်ပျိုးရာတွင် ယခင် စိုက်ပျိုးမှုအတွေ့အကြုံများနှင့် နည်းစနစ်အသစ်တို့ကို ပေါင်းစပ်အသုံးပြုခဲ့ခြင်းကြောင်း ပိုမို အောင်မြင်ခဲ့ကြောင်း သတင်းတွင်ဖော်ပြထားသည်။

ရင်းမြစ် – canalrural.com.br

ထွန်းအောင်ဇော်၊ စီးပွားရေးသံမှူး

ဘရာဇီးလ်

Loading