ပြည်ပသတင်းများ

အီးယူ၏ အော်ဂဲနစ်လယ်ယာစနစ် မြှင့်တင်ရေးစီမံချက်အား ဥရောပကော်မရှင်က ပါလီမန်သို့ တင်သွင်းခဲ့ခြင်း

အီးယူ၏ အော်ဂဲနစ်ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်မှုနှင့် စားသုံးမှု မြှင့်တင်ရေး စီမံချက်တစ်ရပ်ကို ဥရောပကော်မရှင်က ဥရောပပါလီမန်သို့ ၂၅-၃-၂၀၂၁ နေ့က တင်သွင်းခဲ့ပါသည်။ ယင်းစီမံချက် သည် ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်တွင် အီးယူစိုက်ပျိုးမြေ၏ (၂၅) ရာခိုင်နှုန်းအား အော်ဂဲနစ်လယ်ယာစနစ်သို့ ရောက်ရှိရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။

အီးယူ၏ အော်ဂဲနစ်လယ်ယာမြှင့်တင်ရေးစီမံချက်တွင် အော်ဂဲနစ်လယ်ယာကဏ္ဍ၏ (၂၅) ရာခိုင်နှုန်းရည်မှန်းချက်ကို ရရှိစေရေး အထောက်အကူပြုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ ပါဝင်ပါသည်။ အော်ဂဲနစ်ထုတ်ကုန်စားသုံးမှုမြှင့်တင်ရေး၊ ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းတိုးတက်စေရေးနှင့် အော်ဂဲနစ်ကဏ္ဍ ရေရှည်တည်တံ့မှု တိုးတက်လာစေရေးဟူသည့်မဏ္ဍိုင် (၃) ရပ်ကို အခြေပြု၍ လုပ်ငန်းစဉ် (၂၃) ရပ်ကိုချမှတ်ထားပါသည်။

ဥရောပကော်မရှင်သည် အီးယူအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအား၎င်းတို့၏ နိုင်ငံအလိုက် အော်ဂဲနစ် လယ်ယာအချိုးတိုးတက်လာစေရေးနိုင်ငံအဆင့်စီမံချက်များ ရေးဆွဲဆောင်ရွက်ကြရန် တိုက်တွန်း ထားပါသည်။ စိုက်ပျိုးမြေတွင် အော်ဂဲနစ်လယ်ယာပါဝင်မှုအချိုးသည် အီးယူအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ အကြား သိသာစွာကွဲပြားမှုရှိပြီး၊ (၀.၅) ရာခိုင်နှုန်းမှ (၂၅) ရာခိုင်နှုန်းခန့်အကြား ရှိပါသည်။ နိုင်ငံအဆင့်အော်ဂဲနစ်လယ်ယာစီမံချက်များသည် အီးယူ၏ဘုံစိုက်ပျိုးရေးမူဝါဒဆိုင်ရာမဟာ ဗျူဟာ စီမံချက်များနှင့် အပြန်အလှန်ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်မည်ဟုသိရသည်။

လက်ရှိတွင်အီးယူစိုက်ပျိုးမြေဧရိယာ၏ (၈.၅) ရာခိုင်နှုန်းခန့်မှာ အော်ဂဲနစ်နည်းဖြင့် စိုက်ပျိုးလျက်ရှိပြီး၊ယခုတိုးတက်မှုနှုန်းအရ ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်တွင် (၁၅) ရာခိုင်နှုန်းမှ (၁၈) ရာခိုင်နှုန်း အကြား ရောက်ရှိမည်ဟုဆိုသည်။ အီးယူ၏ လုပ်ငန်းစီမံချက်သည် အော်ဂဲနစ်ထုတ်ကုန်များ၏ ဝယ်လိုအားမြှင့်တင်ရေး၊ စားသုံးသူယုံကြည်မှုရရှိရေးနှင့် အော်ဂဲနစ်စားသောက်ကုန်များကို နိုင်ငံသားများထံသို့ ပိုမိုနီးနီးကပ်ကပ်ယူဆောင်လာရေး ရည်ရွယ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်များကို တင်ပြ ထားသည်။

ယင်းလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အော်ဂဲနစ်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက် များ ပေးခြင်း၊ အော်ဂဲနစ်ထုတ်ကုန်များစားသုံးမှုကို မြှင့်တင်ခြင်း၊ အစိုးရမှဝယ်ယူမှုပုံစံဖြင့် public canteen များ၌ အော်ဂဲနစ်စားသောက်ကုန်များ အသုံးပြုမှုတိုးတက်လာစေရေးလှုံ့ဆော်ခြင်း၊ အီးယူရှိစာသင်ကျောင်းများ၌ သစ်သီးဝလံ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ နို့နှင့်နို့ထွက်ကုန်များ ဖြန့်ဝေသည့် အစီအစဉ်အောက်တွင် အော်ဂဲနစ်ထုတ်ကုန်များ ဖြန့်ဖြူးမှုတိုးတက်စေခြင်းစသည်တို့ပါဝင်သည်။

ထို့ပြင်အော်ဂဲနစ်စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်နှင့် အလေ့အကျင့်ကောင်းများ မျှဝေသည့် အခမ်းအနား များကျင်းပခြင်း၊ သုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုများ၊ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု နောက်ကြောင်း ပြန်ခြေရာခံနိုင်စွမ်း တိုးတက်စေရေးအတွက်block chainနည်းပညာနှင့်အခြားနည်းပညာများ အသုံးပြုမှု၊ ပြည်တွင်းရှိအသေးစားဆင့်တက်ပြုပြင်သည့် လုပ်ငန်းများကိုအားဖြည့်ပေးခြင်း၊ စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှောက်ရှိ အဖွဲ့အစည်းများအား ထောက်ပံ့ပေးခြင်း၊ တိရစ္ဆာန်များ အာဟာရပြည့်ဝမှုတိုးတက်စေခြင်းစသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များလည်း အဆိုပါစီမံချက် တွင်ပါဝင်သည်။

အီးယူ၏စီမံချက်တွင် စဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်မှုနှင့်ရေရှည်တည်တံ့မှုတို့၌ အော်ဂဲနစ် လယ်ယာကဏ္ဍ၏ စွမ်းဆောင်မှု တိုးတက်စေရေးရည်မှန်းချက်လည်း အပါဝင်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ရည်မှန်းချက်ရရှိရေးအတွက် animal welfare တိုးတက်စေခြင်း၊ အော်ဂဲနစ်မျိုးစေ့များရရှိမှု သေချာစေခြင်း၊ အော်ဂဲနစ်စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ၏ carbon footprint လျှော့ချခြင်း၊ ပလပ်စတစ်၊ ရေနှင့်စွမ်းအင်အသုံးပြုမှု အနည်းဆုံးဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းစသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကိုလည်း ချမှတ်ထားကြောင်း သိရပါသည်။

ရင်းမြစ် – (www.eubusiness.com)

ကျော်စိန်ဝင်း၊ စီးပွားရေးသံမှူး

ဘရပ်ဆဲလ်မြို့

Loading