ပြည်ပသတင်းများ

၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် နယ်သာလန်နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး (၂.၂) ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် တိုးတက်နိုင်ပြီး၊ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်မှု မျှော်မှန်းသည်ထက် လျော့နည်း

ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကပ်ရောဂါ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေမှုကြောင့် နယ်သာလန်နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးသည် ယခင်မျှော်လင့်ထား သည်ထက် လျော့နည်း၍ (၂.၂) ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် တိုးတက်နိုင် ကြောင်း၊ နယ်သာလန်နိုင်ငံ၊ ဗဟိုစီမံကိန်းဗျူရို (Central Planning Bureau-CPB)က ခန့်မှန်းထား ပါသည်။ နယ်သာလန်နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးသည် (၂.၈) ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်မည်ဟု CPB အနေဖြင့် ယခင်က ခန့်မှန်းခဲ့သော်လည်း ယခုအခါ (၂.၂) ရာခိုင်နှုန်းသို့ လျှော့ချ၍ ခန့်မှန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် (၃.၅) ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် စီးပွားရေးတိုးတက်နိုင်သည်ဟု CPB က ခန့်မှန်းထား သော်လည်း နယ်သာလန်နိုင်ငံ၏ ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံနိုင်မှုနှင့် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ ဖြေလျှော့နိုင်မှုအပေါ်တွင် မူတည်မည်ဟု သိရပါသည်။

နယ်သာလန်နိုင်ငံ၏ အလုပ်လက်မဲ့ဉီးရေသည် (၅) သိန်းကျော်ဖြင့် အမြင့်ဆုံးသို့ ရောက်ရှိ နိုင်သည်ဟု CPB ကပြီးခဲ့သည့် နိုဝင်ဘာလက ခန့်မှန်းထားပါသည်။ ယခုအခါ အလုပ်လက်မဲ့ဉီးရေ သည် ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် (၄) သိန်းကျော်သို့သာ ရောက်ရှိမည်ဟု လျှော့ချခန့်မှန်းထားသည်။ ယခုနှစ် အတွက် နယ်သာလန်နိုင်ငံ၏ အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းသည် (၅) ရာခိုင်နှုန်းသို့ မြင့်တက်လာနိုင်ပြီး၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် လုပ်သားအင်အား၏ (၄.၅) ရာခိုင်နှုန်းသို့ ပြန်လည်ကျဆင်းမည်ဟုဆိုသည်။ လက်ရှိတွင် နယ်သာလန်နိုင်ငံ၏ အလုပ်လက်မဲ့ဉီးရေမှာ (၃၄၀,၀၀၀) ခန့်ရှိကြောင်း သိရပါသည်။

ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အကျပ်အတည်းသည် လုပ်ခလစာနှင့် ဝယ်ယူနိုင်စွမ်းတို့အပေါ်တွင်လည်း ဖိအားသက်ရောက်မှုရှိကြောင်း သိရပါသည်။ နယ်သာလန်နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးသည်ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်စွမ်း ကို ပြသလျက်ရှိသည်ဟု CPB ကဆိုသည်။ lockdown ကြောင့် အချို့လုပ်ငန်းကဏ္ဍများသည် အထိနာ ခဲ့သော်လည်း စီးပွားရေးတစ်ခုလုံးအနေဖြင့်မူ အတန်အသင့်ကောင်းမွန်နေကြောင်း CPB ၏ ညွှန်ကြားရေးမှူး Pieter Hasekamp က ပြောကြားသည်။ စီးပွားရေးပြန်လည်နာလန်ထူရန် မျှော်လင့်ထားသော်လည်း ဗိုင်းရပ်စ်ကို ထိန်းချုပ်နိုင်ချိန်တွင်ပင် အကျပ်အတည်း၏ စီးပွားရေး ဆိုင်ရာ အကျိုးဆက်များသည် ဆက်လက်သက်ရောက်မှုရှိမည်ဟု ၎င်းကပြောကြားခဲ့သည်။

ရင်းမြစ် –  (NL Times)

ကျော်စိန်ဝင်း၊ စီးပွားရေးသံမှူး

ဘရပ်ဆဲလ်မြို့

Loading