ပြည်တွင်းသတင်းများ

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်သူ Eurocham Myanmar, ILO နှင့် OECD တို့မှ ပူးပေါင်းကျင်းပသည့် Agrobusiness Forum 2020 သို့ တက်ရောက် အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခြင်း

Eurocham Myanmar, ILO နှင့် OECD တို့ ပူးပေါင်းကျင်းပသည့် Agrobusiness Forum 2020 ကို ဒီဇင်ဘာလ ၁၇ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းတွင် Virtual စနစ်ဖြင့် ကျင်းပခဲ့ရာ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာ အောင်သူ၊ စီမံကိန်းဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကျော်ဆွေလင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဥရောပသမဂ္ဂသံအမတ်ကြီး H.E. Ranieri Sabatucci နှင့်အတူ ဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်း များမှ ကိုယ်စားလှယ်များတက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။

အဆိုပါ ဖိုရမ်ကို လယ်ယာအခြေခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန် နှင့် တာဝန်ခံမှုရှိသော ထုတ်လုပ်မှုကွင်းဆက်ဖြစ်ပေါ်လာစေရေး အားပေးဆောင်ရွက်ရာတွင် တွေ့ကြုံရမည့်စိန်ခေါ်မှုများ၊ ကွင်းဆက်တစ်လျှောက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန် လိုအပ်ချက်များ၊ အခွင့်အလမ်းများကို ဆွေးနွေးအဖြေရှာပြီး ပြည်တွင်းပြည်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုးမြှင့်ရေး၊ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းသော အစားအစာများထုတ်လုပ်ရေး၊ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးတန်ဘိုးမြှင့် ထွက်ကုန်များကို နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုမှတဆင့် တင်ပို့နိုင်ခြင်းဖြင့် ဈေးကွက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မှု ကောင်းစွာရရှိစေရန် ရည်ရွယ်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါသည်။

Eurocham Myanmar, ILO နှင့် OECD တို့ ပူးပေါင်းကျင်းပသည့် Agrobusiness Forum 2020 ကို ဒီဇင်ဘာလ ၁၇ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းတွင် Virtual စနစ်ဖြင့် ကျင်းပခဲ့ရာ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာ အောင်သူ၊ စီမံကိန်းဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကျော်ဆွေလင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဥရောပသမဂ္ဂသံအမတ်ကြီး H.E. Ranieri Sabatucci နှင့်အတူ ဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်း များမှ ကိုယ်စားလှယ်များတက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။

အဆိုပါ ဖိုရမ်ကို လယ်ယာအခြေခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန် နှင့် တာဝန်ခံမှုရှိသော ထုတ်လုပ်မှုကွင်းဆက်ဖြစ်ပေါ်လာစေရေး အားပေးဆောင်ရွက်ရာတွင် တွေ့ကြုံရမည့်စိန်ခေါ်မှုများ၊ ကွင်းဆက်တစ်လျှောက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန် လိုအပ်ချက်များ၊ အခွင့်အလမ်းများကို ဆွေးနွေးအဖြေရှာပြီး ပြည်တွင်းပြည်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုးမြှင့်ရေး၊ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းသော အစားအစာများထုတ်လုပ်ရေး၊ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးတန်ဘိုးမြှင့် ထွက်ကုန်များကို နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုမှတဆင့် တင်ပို့နိုင်ခြင်းဖြင့် ဈေးကွက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မှု ကောင်းစွာရရှိစေရန် ရည်ရွယ်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါသည်။

Eurocham Myanmar, ILO နှင့် OECD တို့ ပူးပေါင်းကျင်းပသည့် Agrobusiness Forum 2020 ကို ဒီဇင်ဘာလ ၁၇ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းတွင် Virtual စနစ်ဖြင့် ကျင်းပခဲ့ရာ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာ အောင်သူ၊ စီမံကိန်းဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကျော်ဆွေလင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဥရောပသမဂ္ဂသံအမတ်ကြီး H.E. Ranieri Sabatucci နှင့်အတူ ဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်း များမှ ကိုယ်စားလှယ်များတက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။

အဆိုပါ ဖိုရမ်ကို လယ်ယာအခြေခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန် နှင့် တာဝန်ခံမှုရှိသော ထုတ်လုပ်မှုကွင်းဆက်ဖြစ်ပေါ်လာစေရေး အားပေးဆောင်ရွက်ရာတွင် တွေ့ကြုံရမည့်စိန်ခေါ်မှုများ၊ ကွင်းဆက်တစ်လျှောက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန် လိုအပ်ချက်များ၊ အခွင့်အလမ်းများကို ဆွေးနွေးအဖြေရှာပြီး ပြည်တွင်းပြည်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုးမြှင့်ရေး၊ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းသော အစားအစာများထုတ်လုပ်ရေး၊ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးတန်ဘိုးမြှင့် ထွက်ကုန်များကို နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုမှတဆင့် တင်ပို့နိုင်ခြင်းဖြင့် ဈေးကွက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မှု ကောင်းစွာရရှိစေရန် ရည်ရွယ်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါသည်။

Eurocham Myanmar, ILO နှင့် OECD တို့ ပူးပေါင်းကျင်းပသည့် Agrobusiness Forum 2020 ကို ဒီဇင်ဘာလ ၁၇ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းတွင် Virtual စနစ်ဖြင့် ကျင်းပခဲ့ရာ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာ အောင်သူ၊ စီမံကိန်းဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကျော်ဆွေလင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဥရောပသမဂ္ဂသံအမတ်ကြီး H.E. Ranieri Sabatucci နှင့်အတူ ဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်း များမှ ကိုယ်စားလှယ်များတက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။

အဆိုပါ ဖိုရမ်ကို လယ်ယာအခြေခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန် နှင့် တာဝန်ခံမှုရှိသော ထုတ်လုပ်မှုကွင်းဆက်ဖြစ်ပေါ်လာစေရေး အားပေးဆောင်ရွက်ရာတွင် တွေ့ကြုံရမည့်စိန်ခေါ်မှုများ၊ ကွင်းဆက်တစ်လျှောက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန် လိုအပ်ချက်များ၊ အခွင့်အလမ်းများကို ဆွေးနွေးအဖြေရှာပြီး ပြည်တွင်းပြည်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုးမြှင့်ရေး၊ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းသော အစားအစာများထုတ်လုပ်ရေး၊ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးတန်ဘိုးမြှင့် ထွက်ကုန်များကို နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုမှတဆင့် တင်ပို့နိုင်ခြင်းဖြင့် ဈေးကွက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မှု ကောင်းစွာရရှိစေရန် ရည်ရွယ်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါသည်။

Eurocham Myanmar, ILO နှင့် OECD တို့ ပူးပေါင်းကျင်းပသည့် Agrobusiness Forum 2020 ကို ဒီဇင်ဘာလ ၁၇ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းတွင် Virtual စနစ်ဖြင့် ကျင်းပခဲ့ရာ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာ အောင်သူ၊ စီမံကိန်းဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကျော်ဆွေလင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဥရောပသမဂ္ဂသံအမတ်ကြီး H.E. Ranieri Sabatucci နှင့်အတူ ဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်း များမှ ကိုယ်စားလှယ်များတက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။

အဆိုပါ ဖိုရမ်ကို လယ်ယာအခြေခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန် နှင့် တာဝန်ခံမှုရှိသော ထုတ်လုပ်မှုကွင်းဆက်ဖြစ်ပေါ်လာစေရေး အားပေးဆောင်ရွက်ရာတွင် တွေ့ကြုံရမည့်စိန်ခေါ်မှုများ၊ ကွင်းဆက်တစ်လျှောက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန် လိုအပ်ချက်များ၊ အခွင့်အလမ်းများကို ဆွေးနွေးအဖြေရှာပြီး ပြည်တွင်းပြည်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုးမြှင့်ရေး၊ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းသော အစားအစာများထုတ်လုပ်ရေး၊ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးတန်ဘိုးမြှင့် ထွက်ကုန်များကို နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုမှတဆင့် တင်ပို့နိုင်ခြင်းဖြင့် ဈေးကွက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မှု ကောင်းစွာရရှိစေရန် ရည်ရွယ်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါသည်။

Loading