ပြည်တွင်းသတင်းများ

စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် တရားဝင်ဖွံ့ဖြိုးမှု အကူအညီပေးရေးဆိုင်ရာဖိုရမ်သို့ တက်ရောက်သည့် သတင်း

စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် တရားဝင် ဖွံ့ဖြိုးမှု အကူအညီပေးရေးဆိုင်ရာ ဖိုရမ်ကို virtual meeting/ online zoom meeting ဖြင့် (၉-၁၁-၂၀၂၀) ရက်နေ့မှ (၁၀-၁၁-၂၀၂၀) ရက်နေ့အထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ မြန်မာနိုင်ငံ အနေဖြင့် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကျော်ဆွေလင်းနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်ရေးဌာနခွဲမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါ်ခင်မာဦးတို့ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

(၉-၁၁-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ နေ့လည် (၁၂:၀၀) နာရီတွင် Special Session အနေဖြင့် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံနှင့် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအကြား စိုက်ပျိုးရေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးခေါင်းစဉ်ဖြင့် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ (၈) နိုင်ငံမှ ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကဏ္ဍတွင် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ စိုက်ပျိုးရေး၊ အစားအစာနှင့် ကျေးလက်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန (Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs – MAFRA) ၏ အထောက်အပံ့ဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် စီမံကိန်း၊ ဆောင်ရွက်ဆဲ၊ ညှိနှိုင်းဆဲ စီမံကိန်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အကျိုးသက်ရောက်မှုများ၊ ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် စေရေးဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များနှင့် MAFRA အထောက် အပံ့ဖြင့် ရှေ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက် လိုသည့် စီမံကိန်းအား အဆိုပြုတင်ပြခဲ့ပါသည်။

(၁၀-၁၁-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ နေ့လည် (၁၂:၀၀) နာရီ၌ Agricultural Value Chain အစီအစဉ်တွင် Assessment of COVID-19 Impacts on Agriculture Sector in Myanmar and Response Plan ခေါင်းစဉ်ဖြင့် COVID-19 လက်ရှိအခြေအနေ၊ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍတွင် COVID-19 ကြောင့် သက်ရောက်မှု၊ COVID-19 ကြောင့် စီးပွားရေး ထိခိုက်မှု သက်သာရေးစီမံချက် (COVID-19 Economic Relief Plan – CERP) နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး စီမံချက် (Myanmar Economic Recovery and Reform Plan – MERRP) ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေမှုတို့ကို ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။

Loading