ပြည်ပသတင်းများ

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် မတ်ပဲတင်သွင်းခွင့် ခွဲတမ်း သတ်မှတ်ချက်အသစ်အား အိန္ဒိယအစိုးရက ထုတ်ပြန်ခြင်း

အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန သည် ၂၀၁၅-၂၀၂၀ နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုမူဝါဒအရ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှစတင်၍ ကန့်သတ်တင်သွင်းကုန်စည်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည့်မတ်ပဲအား ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း တန်ချိန် ၁.၅ သိန်း သတ်မှတ်လျက် ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ယခု သတ်မှတ်ချက်သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံအစိုးရ၏ နှစ်နိုင်ငံချင်းသို့မဟုတ် ဒေသဆိုင်ရာအဆင့် လက်မှတ် ရေးထိုးထားသည့် နားလည်မှုစာချွန်လွှာများနှင့် သက်ဆိုင်မှုမရှိကြောင်း၊ ပြည်တွင်းရှိ သွင်းကုန် လုပ်ငန်းရှင်များသို့ တင်သွင်းခွင့်ခွဲတမ်းအား ပြည်ပကုန်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန (DGFT) မှ သတ်မှတ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြပါရှိသည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် S.O. 3446 (E) အား ၁-၁၀-၂၀၂၀ နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။

အဆိုပါအမိန့်ကြော်ငြာစာအရ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ထပ်မံတင်သွင်းခွင့်ပြု သည့် မတ်ပဲတန်ချိန် ၁ သိန်း ၅ သောင်းအား ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇွန်လအတွင်း၌ မတ်ပဲ တင်သွင်းခွင့် ရရှိခဲ့သည့် ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်များသို့ အညီအမျှ ကိုတာခွဲဝေသတ်မှတ်ပေးလိုက်ကြောင်းနှင့် ၎င်းလုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် HS Code အမှတ် 07133110, 0713 9010 နှင့် 0713 9090 တို့ အောက်ရှိ မတ်ပဲ {SPP Vigna Mungo (L.) Hepper} များကို သတ်မှတ်ကာလ ၃၁-၃-၂၀၂၁ ရက် နေ့အတွင်း အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ ဆိပ်ကမ်းများသို့ အရောက်တင်သွင်းကြရန်ဖြစ်ကြောင်းဖြင့် အိန္ဒိယ ပြည်ပကုန်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနက ၁-၁၀-၂၀၂၀ နေ့တွင်ပင် အများပြည်သူဆိုင်ရာ အသိပေးချက်အမှတ် ၂၂/ (၂၀၁၅ – ၂၀၂၀) အား ထပ်ဆင့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ DGFT အနေဖြင့် မတ်ပဲတန်ချိန် ၁.၅ သိန်းအား သတ်မှတ်ကာလကျော်လွန် တင်သွင်းရန် အချိန်တိုးမြှင့်တောင်းခံ ခြင်းကို လက်ခံဆောင်ရွက်မည်မဟုတ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။

နေအေးလွင်၊ စီးပွားရေးသံမှူး

မြန်မာသံရုံး၊ နယူးဒေလီမြို့

Source:     1. Notification No. S.O. 3446 (E) dated 1st October 2020 of Department of Commerce of India

  1. Public Notice No. 22/ (2015-2020) dated 1st October 2020 of Directorate General of Foreign Trade of India

Loading